xs
xsm
sm
md
lg

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนองบัวลำภู ชูของดี วิถีเด่น ใน 6 เส้นทาง สร้างนักเล่าเรื่อง หนุนชุมชนเข้มแข็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เดินหน้าสานพลังไทยนิยมยั่งยืน จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอของดี วิถีเด่น ชูเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใน 6 หมู่บ้าน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้การประกวด “นักเล่าเรื่อง” เสริมเสน่ห์ท่องเที่ยววิถีไทย สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หนุนฐานรากอันเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
     โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ อันจะส่งผลให้คนในชุมชนไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานออกไปหารายได้ต่างพื้นที่ นับเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปจำหน่ายในตลาดนอกชุมชน มาเป็นการดึงดูดให้คนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

     นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยสภาพทางธรรมชาติที่มีความงดงาม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า สามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อขยายการรับรู้ไปในวงกว้าง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลต่อการเติบโตในภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศ
     จากแนวทางการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมหมู่บ้าน และการประกวดนักเล่าเรื่องจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้น เพื่อขยายการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง

     จังหวัดหนองบัวลำภู มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาชุมชนได้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยในครั้งนี้ ได้นำเสนอ 6 เส้นทาง ใน 6 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อาทิ บ้านเทพคีรี อำเภอนาวัง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ เช่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพเป่าแก้ว ท่องเที่ยวที่ “หออุปคุต” สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในวัดเทพนิมิต ขึ้นบันไดจำนวน 528 ขั้น เพื่อชมวิว 360 องศา บนถ้ำผาเจาะบ้านห้วยเดื่อ อำเภอเมือง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีชุมชน เดินทางไปศึกษาเรื่องราวในยุคหิน ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี พร้อมร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรบ้านนาไร่เดียว อำเภอสุวรรณคูหา : นำเสนอการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เยี่ยมชมกลุ่มงานจักรสานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักรสานจากชาวบ้านในชุมชน สักการะ หลวงพ่อทันใจวัดสามัคคีเจริญธรรม ซึ่งเป็นพระคู่บ้านของชาวบ้านนาไร่เดียว

     บ้านดอนปอ อำเภอศรีบุญเรือง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชุมชนที่น่าสนใจ เช่น วัดเจริญทรงธรรม วัดประจำหมู่บ้านดอนปอ วัดประจำหมู่บ้าน ภายในวัดมีโบสถ์ไม้ที่สวยงามที่เรียกกันว่า “สิม” นับเป็นศิลปะอันล้ำค่าที่ได้สรรสร้างมาจากภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรม บ้านดงบาก อำเภอโนนสังข์ : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ท่องเที่ยว ลานโอทอป ชมกรรมวิธีการผลิตสินค้าโอทอป พร้อมกับร่วมทำสินค้าโอทอป และ เลือกช้อปสินค้าของฝาก ไหว้พระพุทธบาทภูเก้า เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต จุดชมวิวหอสวรรค์ บริเวณเทือกเขาภูเก้า บ้านสุขสำราญ อำเภอนากลาง : นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร พร้อมสัมผัสความสุขในวิถีชุมชน เช่น การกราบสักการะ พระธาตุเมืองพิณ เที่ยวชมสวนดอกดาวเรือง

     โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้จัดให้มีการประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเล็งเห็นว่านักเล่าเรื่องชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่ช่วยสะท้อนข้อมูลต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ จำนวน 30 คน จาก 30 หมู่บ้านในจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมประกวด
     นางสงวน กล่าวในตอนท้ายว่า การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน พร้อมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้รู้จักกับสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดหนองบัวลำภูมากขึ้น พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...