xs
xsm
sm
md
lg

มหัศจรรย์งานบุญ ชมโคมหลากสีนับแสนดวงที่ลำพูน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager

เทศกาลถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ถือเป็น 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน ภายใต้ความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร กับการแขวนโคมหลากสีสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนที่ถือเป็นแหล่งแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาเที่ยวชมความงดงาม พร้อมทั้งเขียนข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม ก่อนจะนำไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆ นับเป็นภาพสะท้อนความศรัทธาของชุมชนในเมืองบุญแห่งล้านนาของนครหริภุญชัย

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึงงานเทศกาลโคมแสนดวงที่ลำพูนว่า งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยนั้น เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูนรวมไปถึงผู้ที่เกิดปีระกา และประชาชนทั่วไป เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา รวมถึงการถวายโคมเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

เมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล ชาวล้านนาเชื่อว่าการทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับ บนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน จึงร่วมกับชุมชนได้ทำการเตรียมโคมหลากสีสัน จำนวนกว่า 150,000 โคม ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และบูชาโคม พร้อมทั้งเขียนชื่อและข้อความอธิษฐานขอพรลงบนโคม แล้วแขวนตามจุดสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ร่วมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของชาวล้านนา

ประภาศรี วนิชกุล ประธานชุมชนจามเทวี กล่าวถึงเทศกาลโคมว่า โคมเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความศรัทธาของคนลำพูน นอกจากประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามให้ข้อมูลและวางทิศทางเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์โคมและต่อยอดในการฝึกทักษะการทำโคมให้กับชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล รวมถึงเป็นการสืบสานภูมิปัญญาในการประดิษฐ์โคมล้านนาที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น โคมธรรมจักร โคมดาว โคมไห โคมเพชร ฯลฯ โคมต่างๆเหล่านี้ ส่วนใหญ่ใช้ ไม้ไผ่นำมาขึ้นโครง ติดกระดาษสาหรือผ้าดิบ ตัดลายกระดาษสีเงิน สีทอง ประดับตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม

ในปัจจุบันโคมถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย เช่น ประดับตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท วัด หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงาม เทศกาลโคม จึงไม่ได้แฝงแค่ความสวยงามของการท่องเที่ยว แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงาม

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงงานมหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน อยู่ในปฏิทิน และแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2562 ของ ททท.สำนักงานลำปาง ภายใต้กิจกรรม "10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน" โดยมหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน ถือเป็นมหัศจรรย์ที่ 1 ที่ต้องการนำเสนอความสำคัญของโคมและสถานที่ศักดิ์และควรค่าแก่การเคารพ คือองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมองค์เจดีย์ในสยาม และปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยที่มีความรุ่มรวยมากว่า 1,300 ปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม และสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำพูนมากขึ้น กระจายรายได้ กระจายพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มวันพำนักเฉลี่ย และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างดียิ่งถือเป็นงานที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมถวายโคมกว่า 100,000 ดวง มีการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ประดิษฐ์โคมส่งวัดและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเพื่อให้สาธุชนได้บูชาถวายแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและพระนางจามเทวีกว่า 6,000,000 บาท

สำหรับอีกงานหนึ่งที่มีกระแสการตอบรับด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ งานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” แห่งเดียวในประเทศไทย ททท.หนุน DITY “สะเปาน้อยลอยน้ำ”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ในปี 2561 เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2561 แห่งเดียวในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงนคร ท่าน้ำสิงห์ชัย และสามแยกเก๊าจาว เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริม
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...