xs
xsm
sm
md
lg

“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” ลุยภารกิจปั้น “55 เมืองรอง” ขึ้นแท่นสู่พระเอกตัวจริงแห่งท่องเที่ยวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


     ถ้าหากเอ่ยถึงการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปสัมผัสความโดดเด่นและสัมผัสเสน่ห์ในเมืองท่องเที่ยวหลักเป็นอันดับแรก เมืองหลักจึงเปรียบเสมือนเป็น “พระเอก” ในเรื่องการท่องเที่ยว ส่วน "เมืองรอง" ก็จำต้องรับบท “พระรอง” ของเรื่องไป แต่ในยุคนี้เรื่องของการท่องเที่ยวไทย ถึงคราวที่มีการปรับบทละครใหม่ เติมบทพระรองให้โดดเด่นชัดเจนขึ้น เรียกว่า “พระรอง” อย่าง “เมืองรอง” ก็มีบทดีข้อดีข้อเด่น แบบที่พร้อมที่จะขึ้นแท่นเป็นพระเอกตัวจริงได้เลยทีเดียว
     และเมื่อรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว โดยหวังสร้างและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการส่งเสริมผลักดันนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ให้เดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อผลประโยชน์จะได้เข้าสู่ท้องถิ่นเหล่านั้น โดยเริ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ด้วยการเข้าถึงแหล่งพื้นที่และโปรโมตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ รู้จักเมืองรองมากขึ้น และหวังให้การมาเที่ยวและสัมผัสเมืองรอง จะทำให้มีการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถดึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ขึ้นมาอวดโฉมได้ดีเพียงใด โดนใจแค่ไหน ยังคงให้เป็นไปตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นโจทย์หลักของเศรษฐกิจไทยให้เกิดผลลัพธ์จริง
รัฐบาลประกาศให้เมืองรองทั้ง 55 เมืองนั้น โดยให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ สิ่งที่เป็นเครื่องมือหลักในการนำมาซึ่งรายได้ก็คือ การวางโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้ออำนวยกับการเดินทางและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รัฐบาลจึงเร่งลงทุนในเมกะโปรเจกต์ การวางโครงข่ายการคมนาคม สร้างระบบรางรถไฟผ่านเมืองรองต่าง ๆ และการพัฒนาสนามบินในภูมิภาค

     สำหรับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ มีกระบวนการทำงานโดยเร่งคิดและลงมือ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวและยั่งยืน มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
     นโยบายนี้จึงนำมาสู่การคิดต่อยอดขยายผลของ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส่งผลให้ครึ่งแรกของปี 2561 ภาพการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรองมีการขยายอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ถึง 1.16 แสนล้านบาท เติบโตกว่า 9% จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่เมืองรองรวมกันกว่า 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

     กระแสการตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ จึงเร่งขยายผล ผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 มีความคาดหวังให้การท่องเที่ยวนั้นกระจายไปยังระดับชุมชนอย่างมากขึ้น ยกระดับรายได้ของประชากรให้ชุมชนต่างๆ เข้มแข็งขึ้น ด้วยการทำหน้าที่ชี้เป้า ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยว การยกระดับความปลอดภัย ตลอดจนความสะดวกสบายของการคมนาคมซึ่งทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจว่าจะเดินทางไปเมืองรองหรือไม่ รวมถึงการพัฒนาด้านการบริการและบุคลากร ทั้งระบบไม่ใช่แค่บุคลากรในโรงแรมที่พัก สายการบิน สนามบิน และในแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมและมีสิทธิ์ในการร่วมบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
     สำหรับเป้าหมายในจุดนี้ การท่องเที่ยวเป็นผู้รับใช้ชุมชนไม่ใช่ให้ชุมชนเป็นผู้รับใช้การท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอน ที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะหากแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่น่าสนใจ แม้ออกแรงโปรโมต ส่งเสริมการทำตลาด แต่คนในท้องถิ่นไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

     กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ ททท. จึงร่วมมือกันเตรียมพร้อมเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เมืองรองแต่ละแห่ง หวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นภาพและมองเห็นโอกาส ช่วยกันเติมเต็ม พัฒนาระบบ เช่น รถสาธารณะในท้องถิ่น หากมีไม่เพียงพอ ก็จะเชิญชวนภาคธุรกิจที่สนใจเข้าไปศึกษาเส้นทางการเดินรถ เพื่อให้มีบริการครอบคลุมการเดินทางภายในเมืองรอง และเชื่อมโยงไปยังเมืองหลักและเมืองรองข้างเคียง รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น รวมถึงรายละเอียดเล็กน้อยว่าสำคัญอย่างห้องน้ำสาธารณะ ที่สามารถเป็นหน้าเป็นตาของภาคการท่องเที่ยวได้

     นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ ยังให้ความสำคัญในการผลักดันมาตรการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้น เช่น มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยว เมืองรอง 55 จังหวัด โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่ใช้จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และล่าสุดเมื่อเดือนกลางสิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการดังกล่าว ด้วยการเพิ่มสถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำนวนผู้เข้าพักรวมกันไม่เกิน 20 คน ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวเพื่อประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและต้องจดแจ้งกับกระทรวงมหาดไทย จากมาตรการเดิมกำหนดให้นักท่องเที่ยวพักได้เฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวถึงจะนำไปยื่นเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้ มาตรการนี้ นับเป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้น เพื่อตอบสนองการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และรองรับการขยายตัวของเมืองจากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล

     ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังเตรียมโปรโมตเมืองรองอย่างจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในอดีตเป็นแค่เมืองผ่าน ให้ขึ้นเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว เพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมในเมืองแห่งนี้ เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะหลงใหลกับเมืองจันทบุรี หนึ่งในหลายผลงานที่สรรสร้างจากการชี้เป้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเร็วๆ นี้ ได้เตรียมจัดงานสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวเมืองรองและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งถือเป็นตัวอย่างต้นแบบเมืองรองที่ประสบความสำเร็จอย่างดี อีกเช่นกัน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้นิยามของการท่องเที่ยวนับจากนี้ไปว่า ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่รับใช้ชุมชน ช่วยกระจายรายได้ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ไม่ทิ้งอาชีพหลัก สามารถทำควบคู่กันไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการใช้เวลาว่าง หากทำได้ในรูปแบบนี้ นอกจากการท่องเที่ยวจะเข้ามาช่วยสร้างรายได้เสริม กระจายความเสี่ยง สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ การมีรายได้จากหลากหลายช่องทางแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคม ยกระดับรายได้คนในชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
     และทั้งหมดที่กล่าวมาคือยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้การขับเคลื่อนของ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขยับสถานะของ เมืองรอง ให้เป็น พระเอกตัวจริง เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคู่กับประเทศไทยต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...