xs
xsm
sm
md
lg

พิพิธภัณฑ์เกษตร เปิดตัว “มาดู พาวิเลี่ยน” แหล่งเรียนรู้ตามรอยการทรงงาน 70 ปี การครองราชย์ ร. 9

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พิพิธภัณฑ์เกษตร เปิดตัวพิพิธภัณฑ์โซนใหม่“มาดู พาวิเลี่ยน” หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามรอยการทรงงาน70ปีแห่งการครองราชย์รัชกาลที่9 ผ่านสื่อไฮเทคที่ทันสมัย เข้าถึง เข้าใจง่าย พร้อมปลูกจิตสำนึกคนไทย-เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 และต้องการให้คนไทยตระหนักถึงความทุ่มเทและความรักของในหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย นอกจากพิพิธภัณฑ์เกษตรฯจะจัดงานมหกรรม “ในหลวงรักเรา : สืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 นี้แล้ว ยังได้เปิดตัวอาคารพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรโซนใหม่ ภายใต้ชื่อ“มาดูพาวิเลี่ยน” โดยพาวิเลี่ยนใหม่แห่งนี้ตั้งจะเน้นนำเสนอเรื่องราวของกษัตริย์เกษตรตามรอยการทรงงาน 70ปีแห่งการครองราชย์ของรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการพิเศษด้วยรูปแบบที่ทันสมัยระบบอินเตอร์แอคทีฟ ตื่นตา น่าประทับใจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติ ลงมือได้จริง

โดยโซนแรกจะเป็นโซนกลางแจ้ง ประกอบด้วยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกข้าว ปลูกผักกางมุ้งและศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและเด็กๆที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางแนวคิด การทรงงาน ลงมือทำ มีอยู่มีกิน มีขาย สู่ร้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชื่อร้าน “กิน อยู่ ดี” โดยสินค้าที่จำหน่ายในร้านส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯทั่วประเทศทีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ปลอดสาร ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯได้คัดสรรสิ่งดีๆให้กับประชาชนคนไทยได้บริโภค

สำหรับร้าน "กิน อยู่ ดี" นับเป็นร้านที่ยกระดับขึ้นจาก “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯทั่วประเทศได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์จากแหล่งชุมชนที่มีคุณภาพ ปลอดสารของตัวเองมาจำหน่ายมีรายได้สร้างความยั่งยืนในอาชีพ

ร้าน “กิน อยู่ ดี” ถือเป็นการเดินตามรอยร้าน "โกลเด้นเพลซ" (GOLDEN PLACE) ภายใต้โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการตามพระราชดำริ โครางการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ

“อยากเชิญชวนคนไทยเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา พระอัจฉริยะภาพของรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะแนวคิด หลักการปฏิบัติ หลักการทรงงานอันยาวนานกว่า 70 ปี ที่ครองราชย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมโดยสามารถเลือกปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านได้มีแนวทางให้คนไทยได้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไปในอนาคต” นางจารุรัฐ เผย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...