xs
xsm
sm
md
lg

mu Space

MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin
MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin
 
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศโดย นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยืนยันความสำเร็จในการส่ง Payload หรือวัตถุที่ส่งขึ้นไปในอวกาศร่วมกับยานอวกาศ
 

บันเทิง