xs
xsm
sm
md
lg

data science

รีเซ็คอสังหาฯแนวราบขายดีจริง...? หรือแรงแค่กระแสแคมเปญ
รีเซ็คอสังหาฯแนวราบขายดีจริง...? หรือแรงแค่กระแสแคมเปญ
 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ก้าวเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและการเลือกที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่ม New Normal ซึ่งมีความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
 

หุ้น

หมาหวงก้างข้อมูล : หวงเอาไว้แต่ใช้ไม่เป็นหรือหวงด้วยเหตุอื่น?
หมาหวงก้างข้อมูล : หวงเอาไว้แต่ใช้ไม่เป็นหรือหวงด้วยเหตุอื่น?
 
ปัญหาใหญ่ในวงการวิทยาการข้อมูลที่ชอบพูดกันเสมอว่าข้อมูลคือสินแร่ที่ต้องทำเหมือง ต้องกลั่นกรองของมีค่าออกมา ปัญหาของข้อมูลคือหวงเอาไว้ แต่เอาออกมาใช้ไม่ได้ ใช้ไม่เป็นด้วย ไม่รู้วิธีจะใช้ด้วย เปรียบไปเปรียบมาก็เหมือนกับหมาหวงก้าง
 

ผู้จัดการรายวัน

ทำไมกองทุนสุขภาพสามกองทุนจะเจ๊งหมดภายใน 30 ปี และจะแก้ไขได้อย่างไร?
ทำไมกองทุนสุขภาพสามกองทุนจะเจ๊งหมดภายใน 30 ปี และจะแก้ไขได้อย่างไร?
 
กองทุนสุขภาพของไทยสามกองทุนคือ กองทุนบัตรทอง สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและผู้มีสิทธิ และสิทธิประกันสังคม ข้อพยากรณ์คือ กองทุนทั้งสามกองทุนจะขาดทุนหรือร่อแร่ในระยะเวลาอันใกล้ บางกองทุนอาจจะภายใน 4-5 ปีนับจากวันนี้เท่านั้น สาเหตุหลักร่วมกันของทั้งสามกองทุนคือภาวะสังคมสูงวัย (Aging society) ซึ่งจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐจะเจ๊งทั้งหมด
 

ผู้จัดการรายวัน

วิทยาการข้อมูลทางการทหาร (Military data science) เรียนอะไรบ้าง?
วิทยาการข้อมูลทางการทหาร (Military data science) เรียนอะไรบ้าง?
 
นายทหารนักวิชาการเหล่านี้เป็นเพื่อน ๆ กันและมีไฟอยากจะพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนายร้อย ส่วนตัวผมเองมีความเชื่อมั่นว่าวิทยาการข้อมูลน่าจะช่วยพัฒนากองทัพและช่วยเกื้อหนุนให้วิทยาการทหาร (Military science) มีความเข้มแข็งและทันสมัยมากขึ้น ผมเลยได้เสนอไปว่าทางโรงเรียนนายร้อย จปร. น่าจะเปิดสอนด้าน วิทยาการข้อมูลทางการทหาร (Military Data Science) ได้
 

ผู้จัดการรายวัน

วิทยาการข้อมูล (Data Science) จะพัฒนากองทัพไทยได้อย่างไร
วิทยาการข้อมูล (Data Science) จะพัฒนากองทัพไทยได้อย่างไร
 
หลายสัปดาห์ก่อนคณาจารย์ด้านทางคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์แห่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ โรงเรียนนายร้อย จปร.. จำนวน 4 ท่านได้กรุณามานัดพบกับผมที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผมได้ไปช่วยสอนซึ่งอันที่จริงเป็นการไปแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้กับคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากจำนวน 10 กว่าท่านที่เขาชะโงก จังหวัดนครนายก
 

ผู้จัดการรายวัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) หรือไม่?
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) หรือไม่?
 
หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใส่พระทัยและทรงงานด้านสถิติศาสตร์ โดยทรงติดต่อ Rockefeller Foundation ให้เข้ามาพัฒนางานด้านสถิติศาสตร์ ด้วยการรื้อปรับระบบในสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยพระองค์เอง และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
 

ผู้จัดการรายวัน

Data Sciences ควรเรียนอะไรบ้าง ที่จะทำให้ทำงานได้จริง?
Data Sciences ควรเรียนอะไรบ้าง ที่จะทำให้ทำงานได้จริง?
 
ทำไม data science ถึงเติบโต คำตอบคือ Big Data เติบโตอย่างก้าวกระโดด? ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกปัจจุบัน มีความท้าทายในเรื่องของปริมาณ (Volume) ความเร็ว (Velocity) และ ความหลากหลาย (Variety) การเข้ามาของ Internet of Things และ Censor ต่างๆ ตลอดจน Social media ทำให้เกิดข้อมูลปริมาณมหาศาลหากนำไปใช้ให้ดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 

ผู้จัดการรายวัน