xs
xsm
sm
md
lg

Thailand by UTMB

นายกฯ ชื่นชมการจัดแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก ดันปีหน้าจัดเส้นทางข้ามประเทศ ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
นายกฯ ชื่นชมการจัดแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก ดันปีหน้าจัดเส้นทางข้ามประเทศ ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่
 
นายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก ดันปีหน้าจัดเส้นทางข้ามประเทศ ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน สร้างรายได้ให้ ประชาชนในพื้นที่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยรวมวัน
 

การเมือง