xs
xsm
sm
md
lg

Tech Startup

ดึงสตาร์ทอัพพัฒนาระบบติดตามคนจาก ตปท.รับมือโควิด - 19
ดึงสตาร์ทอัพพัฒนาระบบติดตามคนจาก ตปท.รับมือโควิด - 19
 
“สุวิทย์” ดึงสตาร์ทอัพร่วมถกรับมือสถานการณ์โควิด - 19 ในภาวะฉุนเฉินภายใน 2 สัปดาห์ ตั้งแต่พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบคนเดินทางเข้าประเทศ คัดกรอง วินิจฉัยไปจนถึงแก้ปัญหาหน้ากากขาดแคลน เริ่มนำร่องในโรงพยาบาลสังกัด อว.
 

วิทยาศาสตร์

สวทช.  มอบ 12 ทุน ต้นแบบนวัตกรรม AI  หนุน Tech Startup ให้เกิดขึ้นในเมืองไทย
สวทช. มอบ 12 ทุน ต้นแบบนวัตกรรม AI หนุน Tech Startup ให้เกิดขึ้นในเมืองไทย
 
สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) มอบทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 12 ทุน วงเงินหนึ่งแสนบาท ให้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 

SMEs