xs
xsm
sm
md
lg

Space Inspirium

แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของ GISTDA คว้า Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของ GISTDA คว้า Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 
19 กันยายน 2564 Space Inspirium ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างป
 

วิทยาศาสตร์