xs
xsm
sm
md
lg

Smart phone

“Thailand Digital Society” ฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาประเทศ
“Thailand Digital Society” ฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาประเทศ
 
สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล แต่กลับขาดแคลนอย่างมากนั่นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พร้อมรองรับการทำงานในยุคThailand4.0 ซึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยื
 

Cyber BIZ

หลอด LED แสงสีน้ำเงิน: สิ่งประดิษฐ์รางวัลโนเบลฟิสิกส์
หลอด LED แสงสีน้ำเงิน: สิ่งประดิษฐ์รางวัลโนเบลฟิสิกส์
 
มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่รู้จักสร้างหลอดไฟให้แสงสว่าง จนกระทั่งรู้จักจุดไฟเป็น และใช้แสงไฟจากกองไฟในการให้ความอบอุ่นกับแสงสว่าง จึงชอบล่าสัตว์ในเวลากลางวันที่มีแสงแดดช่วยในการมองเห็นได้ดี แต่เมื่อถึงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่สัตว์ป่าหลายชนิดออกหากิน ผู้คนจึงต้องระมัดระวังตัวมาก เพราะมองสัตว์ร้ายไม่เห็น และสัตว์เหล่านั้นมีสายตาที่ดีกว่าตน ดังนั้น การออกเดินทางของคนในการล่าสัตว์ในเวลากลางคืนจึงต้องยุติ
 

วิทยาศาสตร์

เปิดใจ 4 หนุ่ม จากเอแบค ชนะกิจกรรม โตโยต้า  Campus Challenge 2016 เรียนรู้ขับปลอดภัย ญี่ปุ่น
เปิดใจ 4 หนุ่ม จากเอแบค ชนะกิจกรรม โตโยต้า Campus Challenge 2016 เรียนรู้ขับปลอดภัย ญี่ปุ่น
 
Campus Challenge เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยต้าถนนสีขาว” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมุ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา จึงเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศ วางแผนการรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริงในรั้วมหาวิทยาลัย
 

Motoring