xs
xsm
sm
md
lg

Mu Space

บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 'มิว สเปซ' ช่วยไทยแข่งขันเทคโนโลยีอวกาศ
บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 'มิว สเปซ' ช่วยไทยแข่งขันเทคโนโลยีอวกาศ
 
มิว สเปซ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในชั้น A1 ซึ่งเป็นชั้น สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประเภทกิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรือ อุปกรณ์เกี่ยว กับอากาศ โดยทางมิว สเปซ ได้
 

Cyber BIZ

mu Space ร่วมมือ Airbus สร้างดาวเทียมและพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย
mu Space ร่วมมือ Airbus สร้างดาวเทียมและพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย
 
มิว สเปซ คอร์ป เอ็มโอยู แอร์บัส ผู้ผลิตอากาศยานระดับโลก สร้างดาวเทียมและชิ้นส่วนอวกาศ ดันแผนส่งออกและสร้างเสาหลักเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ดันมูลค่าบริษัท พุ่งทะยานสู่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในความร่วมมือ
 

Cyber BIZ

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จับมือ อว.   เสวนา “เทคโนโลยีอวกาศ...สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จับมือ อว. เสวนา “เทคโนโลยีอวกาศ...สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”
 
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin
MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin
 
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศโดย นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยืนยันความสำเร็จในการส่ง Payload หรือวัตถุที่ส่งขึ้นไปในอวกาศร่วมกับยานอวกาศ
 

บันเทิง