xs
xsm
sm
md
lg

Mu Space

บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน 'มิว สเปซ' ช่วยไทยแข่งขันเทคโนโลยีอวกาศ
บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน 'มิว สเปซ' ช่วยไทยแข่งขันเทคโนโลยีอวกาศ
มิว สเปซ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในชั้น A1 ซึ่งเป็นชั้น สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประเภทกิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรือ อุปกรณ์เกี่ยว กับอากาศ โดยทางมิว สเปซ ได้
mu Space ร่วมมือ Airbus สร้างดาวเทียมและพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย
mu Space ร่วมมือ Airbus สร้างดาวเทียมและพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย
มิว สเปซ คอร์ป เอ็มโอยู แอร์บัส ผู้ผลิตอากาศยานระดับโลก สร้างดาวเทียมและชิ้นส่วนอวกาศ ดันแผนส่งออกและสร้างเสาหลักเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ดันมูลค่าบริษัท พุ่งทะยานสู่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในความร่วมมือ
MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin
MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศโดย นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยืนยันความสำเร็จในการส่ง Payload หรือวัตถุที่ส่งขึ้นไปในอวกาศร่วมกับยานอวกาศ