xs
xsm
sm
md
lg

Hello Kitty

น่ารักอ่ะ! EVA Air เปิดตัวเที่ยวบิน ‘กุเดทามะ’ สมาชิกใหม่ตระกูลซานริโอ้
น่ารักอ่ะ! EVA Air เปิดตัวเที่ยวบิน ‘กุเดทามะ’ สมาชิกใหม่ตระกูลซานริโอ้
 
สายการบินอีวีเอเปิดตัวเที่ยวบิน Gudetama Comfort Flight ซึ่งเป็นเครื่องบินลำล่าสุดของครอบครัวซานริโอ้ จากความนิยมในการให้บริการของเฮลโลคิตตี้ และตัวการ์ตูนซานริโอ สายการบินอีวีเอจะเปิดให้บริการเที่ยวบิน Gudetama Comfort Flights ในเส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคเอเชีย
 

ท่องเที่ยว