xs
xsm
sm
md
lg

Energize smart living

MEA ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านสมุทรปราการและนิคมฯ บางปู ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากเหตุน้ำท่วม
MEA ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านสมุทรปราการและนิคมฯ บางปู ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากเหตุน้ำท่วม
 
MEA ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนสมุทรปราการและนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากเหตุน้ำท่วมวันนี้ (1 ก.ย.) นายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสมุทรปราการ หรือ MEA นำวิศวกรไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีม
 

Online Section

MEA ร่วมสนับสนุน กทท. เปิดรพ.สนาม และศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation รองรับผู้ป่วย COVID-19
MEA ร่วมสนับสนุน กทท. เปิดรพ.สนาม และศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation รองรับผู้ป่วย COVID-19
 
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์แยกกักตัวในช
 

Online Section

ข่าวปลอม! MEA เตือนผู้รับเหมาอย่าหลงเชื่อ เชิญชวนร่วมทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ข่าวปลอม! MEA เตือนผู้รับเหมาอย่าหลงเชื่อ เชิญชวนร่วมทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
 
วันนี้ (15 ส.ค.) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ตรวจสอบพบว่าได้มีบุคคลเชิญชวนผู้รับเหมาร่วมทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และแอบอ้างว่าบริษัทเป็นผู้ชนะก
 

Factcheck

MEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
MEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการและเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
 
วันนี้ (7 ส.ค.) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ฯ ลงพื้นที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า ค่าบริการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า หรือค่าบริการอื่น ๆ นั
 

Online Section

MEA มุ่งมั่นต่อยอดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart Metro
MEA มุ่งมั่นต่อยอดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รองรับการเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart Metro
 
MEA มุ่งมั่นต่อยอดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่สำคัญใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart Metro
 

Online Section

MEA จัดกิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563”
MEA จัดกิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563”
 
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธาน จัดกิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
 

Online Section

MEA คว้ารางวัลระดับสากล Great Practice โครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ชุมชนคอยรุ๊ตตั๊กวา จากเวที GCSA ประเทศไต้หวัน
MEA คว้ารางวัลระดับสากล Great Practice โครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ชุมชนคอยรุ๊ตตั๊กวา จากเวที GCSA ประเทศไต้หวัน
 
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA ได้รับรางวัล Great Practice ประเภท Emerging market ในเวที Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 2020 ประเทศไต้หวัน จากโครงการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนตา
 

Online Section

MEA ติดตั้ง Smart Meter รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid
MEA ติดตั้ง Smart Meter รองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid
 
นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ล้ำสมัยเพื่ออำนว
 

Online Section

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน วัดสลุด-วัดแจ้งศิริสัมพันธ์-วัดประชาระบือธรรม และมัสยิดอัตตักก์วา
MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน วัดสลุด-วัดแจ้งศิริสัมพันธ์-วัดประชาระบือธรรม และมัสยิดอัตตักก์วา
 
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 25
 

Online Section

MEA เยี่ยมชมโซลาร์เซลล์ "ชุมชนคอยรุตตั๊กวา" ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาด
MEA เยี่ยมชมโซลาร์เซลล์ "ชุมชนคอยรุตตั๊กวา" ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาด
 
MEA ลงพื้นที่ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ติดตามโครงการโซลาร์เซลล์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาด ผลักดันช่างไฟฟ้าในชุมชน สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันนี้ (5 ส.ค.) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ
 

Online Section