xs
xsm
sm
md
lg

Digital Banking

PwC เผยลูกค้าแบงก์ยังรู้สึกดีกับธนาคารเดิม แม้จะเปิดบัญชีธนาคารดิจิทัลไปแล้ว
PwC เผยลูกค้าแบงก์ยังรู้สึกดีกับธนาคารเดิม แม้จะเปิดบัญชีธนาคารดิจิทัลไปแล้ว
 
จากผลการศึกษาของ PwC ที่สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารในสิงคโปร์กว่า 1,500 รายพบว่า 67% ของลูกค้ายังคงใช้บัญชีธนาคารที่มีอยู่เป็นบัญชีหลักต่อไป โดย 71% ของลูกค้าในสิงคโปร์ไม่พึงพอใจกับบริการของธนาคารอย่างน้อย 1 ด้าน
 

หุ้น