xs
xsm
sm
md
lg

CPS CHAPS

CPS นิวลุ๊ค! ชวนคนดังร่วมบอกเล่าความเป็นตัวตนผ่านสไตล์การเลือกชุดที่ใช่
CPS นิวลุ๊ค! ชวนคนดังร่วมบอกเล่าความเป็นตัวตนผ่านสไตล์การเลือกชุดที่ใช่
 
เพราะในหนึ่งวัน เรามักต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย หรือด้วยภารกิจ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ บุคลิกและการแต่งกายจึงเป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้พบเจอเสมอ CPS CHAPS (ซีพีเอส แชปส์) แบรนด์เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 

Celeb Online