xs
xsm
sm
md
lg

1 วัด 1 โรงพยาบาล

สธ.ใช้หลัก ‘5 ร.’ พัฒนาวัด เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ
สธ.ใช้หลัก ‘5 ร.’ พัฒนาวัด เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ
 
นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า พระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน โดยรัฐบาลเห็น
 

ทันเหตุการณ์

สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะระดับพื้นที่
สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะระดับพื้นที่
 
นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง เชื่อมปัญญา พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์” ร่วมกับภาคีเครือข่าย ว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการระดับพื้นที่ด้วยการจัดทำแผ
 

ทันเหตุการณ์

สธ.แนะ 5 เมนูสุขภาพถวายพระสงฆ์ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สธ.แนะ 5 เมนูสุขภาพถวายพระสงฆ์ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนใส่ใจเลือกอาหารที่
 

ทันเหตุการณ์

สธ.จับมือเครือข่าย ขยายโครงการ “1 วัด 1 รพ.” ครอบคลุม รพ.-วัด 16,660 แห่งทั่วประเทศ
สธ.จับมือเครือข่าย ขยายโครงการ “1 วัด 1 รพ.” ครอบคลุม รพ.-วัด 16,660 แห่งทั่วประเทศ
 
สธ.จับมือเครือข่ายขยายโครงการ “1 วัด 1 รพ.” ปี 2562 ตั้งเป้า 16,660 แห่งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เน้น 5 กิจกรรมหลัก การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ การขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ วัดส่
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต