xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา

งานฉลองครบรอบ 25 ปี  ร.ร.นานาชาติรีเจ้นท์พัทยา
งานฉลองครบรอบ 25 ปี ร.ร.นานาชาติรีเจ้นท์พัทยา
 
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ เจ้าของ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยาและกรุงเทพฯ (ยืนตรงกลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมงานฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครบรอบ 25 ปี ของโ
 

Online Section

โรงเรียนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา ฉลองครบรอบ 25 ปี
โรงเรียนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา ฉลองครบรอบ 25 ปี
 
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ เจ้าของ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยาและกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมงานฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครบรอบ 25 ปี ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา ณ โ
 

Celeb Online