xs
xsm
sm
md
lg

โรคจากฝุ่น

สธ.ตั้งศูนย์ฉุกเฉินทุกจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่น ขยายคลินิกมลพิษทุก รพ.
สธ.ตั้งศูนย์ฉุกเฉินทุกจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่น ขยายคลินิกมลพิษทุก รพ.
 
สธ.ตั้งศูนย์ฉุกเฉินฝุ่นทุกจังหวัดที่มีปัญหา ตั้งแต่ระดับสีเหลืองขึ้นไป พร้อมขยายคลินิกมลพิษทุกโรงพยาบาล คาดเริ่มจากภาคเหนิอ-อีสานที่มีปัญหา พ่วงให้ อสม.เยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง ส่วน 8 จังหวัดภาคเหนือ พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคจากฝุ่น 2.2 ห
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต