xs
xsm
sm
md
lg

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

น้ำพระราชหฤทัยพระราชา ดั่งสายธาราดับทุกข์ภัยปวงประชา สู้ภัยโควิด-19
น้ำพระราชหฤทัยพระราชา ดั่งสายธาราดับทุกข์ภัยปวงประชา สู้ภัยโควิด-19
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและย
 

Online Section

น้ำพระราชหฤทัยพระราชา ดั่งสายธาราดับทุกข์ภัยปวงประชา สู้ภัยโควิด-19
น้ำพระราชหฤทัยพระราชา ดั่งสายธาราดับทุกข์ภัยปวงประชา สู้ภัยโควิด-19
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน-สิ่งของให้กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศรับมือโควิด-19
ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเงิน-สิ่งของให้กรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศรับมือโควิด-19
 
วันนี้ (7 เม.ย.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรมชั้น 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระก
 

ทันเหตุการณ์