xs
xsm
sm
md
lg

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายกฯ เป็นปธ.กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙
นายกฯ เป็นปธ.กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙
 
ประยุทธ์ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 

การเมือง

องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน
องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน
 
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่า
 

ทันเหตุการณ์

กรมชลฯ น้อมนำพระราชกระแส ร.10 สืบสานศาสตร์พระราชาบริหารจัดการน้ำ
กรมชลฯ น้อมนำพระราชกระแส ร.10 สืบสานศาสตร์พระราชาบริหารจัดการน้ำ
 
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานน้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด รวมทั้งแก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 

ทันเหตุการณ์