xs
xsm
sm
md
lg

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน  และขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
 
วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

Green Innovation & SD

“ประวิตร” สั่งผู้ว่าฯ เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
“ประวิตร” สั่งผู้ว่าฯ เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
“พล.อ.ประวิตร” เปิดสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“ รองรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” สั่ง ผวจ.ทั่วประเทศ เป็นกลไกหลัก นำบทเรียนที่ผ่านมา แก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก
 

การเมือง

“รองฯประวิตร” รายงาน ครม.รื้อ กม.ป่าไม้ ดันปลูกป่า 100 ล้านต้น สั่ง กอนช.ติดตามพื้นที่เสียงน้ำหลาก-ท่วมขัง
“รองฯประวิตร” รายงาน ครม.รื้อ กม.ป่าไม้ ดันปลูกป่า 100 ล้านต้น สั่ง กอนช.ติดตามพื้นที่เสียงน้ำหลาก-ท่วมขัง
 
“รองฯ ประวิตร” เผย คกก.นโยบายป่าไม้ฯเห็นชอบปรับปรุง-แก้ไข กม.เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ จ่อคลอดอนุบัญญัติรวม 7 ฉบับ ตั้งเป้าปลูกป่า 100 ล้านต้น เผย กอนช.ติดตาม-เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ท่วมขัง เร่ง 8 มาตรการที่ ครม.เห็นชอบ
 

การเมือง

วันเดียว 15,000 ต้น!! “นายกฯ ประยุทธ์” นำทีมปลูกป่า 68  ไร่  เพิ่มพื้นที่ป่าประเทศไทย
วันเดียว 15,000 ต้น!! “นายกฯ ประยุทธ์” นำทีมปลูกป่า 68 ไร่ เพิ่มพื้นที่ป่าประเทศไทย
 
เปิด “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่ ศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
 

Green Innovation & SD

“บิ๊กตู่” นำทีม ครม. “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”ตั้งเป้า 2.68 ล้านไร่ 76 จังหวัด
“บิ๊กตู่” นำทีม ครม. “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”ตั้งเป้า 2.68 ล้านไร่ 76 จังหวัด
 
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภท
 

บันเทิง

จิตอาสาชาวสงขลาร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จิตอาสาชาวสงขลาร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ประชาชนจิตอาสาชาว จ.สงขลา ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร
 

ภาคใต้

“ลุงตู่”ขึ้นเชียงใหม่ นำ รมต.-ผู้ว่าฯ76จว.ร่วมจิตอาสาพระราชทานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“ลุงตู่”ขึ้นเชียงใหม่ นำ รมต.-ผู้ว่าฯ76จว.ร่วมจิตอาสาพระราชทานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
เชียงใหม่-“พลเอกประยุทธ์”นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี พร้อมผู้ว่าฯ76จว ร่วมจิตอาสาพระราชทานเปิด“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ที่เชียงใหม่ แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป้าหมายปลูกป่าทั่วประเทศ2.68ล้านไร่ภายในปี70
 

ภูมิภาค