xs
xsm
sm
md
lg

โคกิ

“จุลินทรีย์ช่วยลดเผา” ทางสู้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ
“จุลินทรีย์ช่วยลดเผา” ทางสู้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ
 
ในขณะชาวกรุงเพิ่งตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน แต่ชาวเหนือเผชิญปัญหานี้มานับปีแล้ว โดยสาเหตุหลักๆ คือ “การเผา” วัสดุเหลือทิ้งในการเกษตร ทว่าการส่งเสริม “หัวเชื้อจุลินทรีย์หมัก” เพื่อสร้างอาหารโภชนาการสูงสำหรับโคนม เป็นอีกแนวทางช่วยได้
 

วิทยาศาสตร์