xs
xsm
sm
md
lg

โคก หนอง นา โมเดล

คืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัย COVID-19
คืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัย COVID-19
 
นราธิวาส - ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เผยความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัย COVID-19 มุ่งหวังเป็นสถานฝึกอาชีพให้ประชาชนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีรายได้
 

ภาคใต้

“ปลัดแรงงาน” เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบ ปชช.
“ปลัดแรงงาน” เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบ ปชช.
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ที่อ่างทอง พร้อมสนับสนุนจ้างงานในการช่วยเหลือ-บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19
 

การเมือง