xs
xsm
sm
md
lg

โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน1,425 คน
ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน1,425 คน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถกลับมาเข้าสู่สังคมเพื่อดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้โดยไม่กลับไปกระทำความผิดซ้
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถกลับมาเข้าสู่สังคมเพื่อดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้โดยไม่กลับไปกระทำควาทผิดซ้ำ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ผวจ.เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 137 เรือนจำ
ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรี-ผวจ.เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 137 เรือนจำ
 
วันนี้ ( 15 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ
 

ทันเหตุการณ์