xs
xsm
sm
md
lg

เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม

เปิดรับสมัครนิสิต-นศ.อบรมฟรี “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์”
เปิดรับสมัครนิสิต-นศ.อบรมฟรี “ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์”
 
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 2 ก.ย.2562 ที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท
 

Cyber BIZ