xs
xsm
sm
md
lg

เยียวยาลูกค้า

ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการTHAIหรือไม่ 14 ก.ย.63
ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการTHAIหรือไม่ 14 ก.ย.63
 
ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนัดสุดท้าย โดยฝ่ายผู้คัดค้านนำพยานเข้าเบิกความต่อศาล และศาลได้กำหนดนัดฟังคำสั่งในคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10
 

News1

สมาคมแบงก์,ตลท.ขานรับ“งดปันผลระหว่างกาล”ช่วงวิกฤติ
สมาคมแบงก์,ตลท.ขานรับ“งดปันผลระหว่างกาล”ช่วงวิกฤติ
 
สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ขอให้ธนาคารพาณิชย์ “งดจ่ายปันผลระหว่างกาล และ งดซื้อหุ้นคืน” เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูง เพียงพอที่จะรองรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาค
 

News1

คำสั่งเตรียมพร้อมจาก ธปท. จัดแถวธนาคารสู้ศึกโควิด
คำสั่งเตรียมพร้อมจาก ธปท. จัดแถวธนาคารสู้ศึกโควิด
 
ถ้ามาตรการตั้งกองทุนรับซื้อหุ้นกู้เอกชน หรือบีเอสเอฟของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ “หลังพิง” ที่คอยประคองบริษัทเอกชนที่อาจมีปัญหาในการขายหุ้นกู้ใหม่ เพื่อนำเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดขายไม่หมด ได้เงินไม่พอ
 

ผู้จัดการรายวัน

SCBผุดไอเดียเปิดแอปฯ"Robinhood"-รุกคืบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่
SCBผุดไอเดียเปิดแอปฯ"Robinhood"-รุกคืบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่
 
ธนาคารไทยพาณิชย์รุกขยายธุรกิจ เตรียมเปิดตัวRobinhoodแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทย ชูจุดเด่นไม่เก็บค่าจีพี ไม่มีชาร์จเพิ่ม และได้รับเงินโอนเร็ว หวังเป็นอีกทางเลือกให้ทั้งร้านค้า ผู้ส่งสินค้า และผู้สั่งสินค้า พร้อมขยายต่อไปสู่
 

หุ้น

"ไอแบงก์" ช่วย SMEs พักชำระหนี้อัตโนมัติ 6 เดือน อัดเงินเพิ่มเสริมสภาพคล่องวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบ.
"ไอแบงก์" ช่วย SMEs พักชำระหนี้อัตโนมัติ 6 เดือน อัดเงินเพิ่มเสริมสภาพคล่องวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบ.
 
ไอแบงก์ เยียวยา SMEs ตามมาตรการของ ธนาคารแห่งปธปท.) เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ด้วยสอง ประกาศ 2 มาตรการทั้งพักชำระหนี้เงินต้นและกำไรนาน 6 เดือน รวมถึงยังอัดฉีดสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท คิดอัตรากำไรต่ำพิเศษ 2% เป็นเวลา 2 ปี พร้อมฟรีกำไร 6 เดือนแรก
 

หุ้น

"ธอส." เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.9%- จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน
"ธอส." เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.9%- จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน
 
ธอส. ประกาศขยายความช่วยเหลือไปสู่ลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นเวลา 6 เดือน หวังช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ขอใช้มาตรการฯ จะต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 63
 

หุ้น

ธอส.เพิ่มมาตรการ ช่วยลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี
ธอส.เพิ่มมาตรการ ช่วยลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี
 
ธอส.เพิ่มมาตรการ ช่วยลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ 1เม.ย.
 

News1

ธอส.บรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าจากปัญหา COVID พักชำระเงินต้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ลดดอกเบี้ย ลดเงินงวด
ธอส.บรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าจากปัญหา COVID พักชำระเงินต้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน ลดดอกเบี้ย ลดเงินงวด
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแนวคิด ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย รายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้น สามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลา การผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี และมาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน (กรอบวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท) เริ่มลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563
 

หุ้น

ธอส.อุ้มลูกค้า'พักชำระเงินต้น-ลดดบ.-เงินงวด'บรรเทาวิกฤตโควิด
ธอส.อุ้มลูกค้า'พักชำระเงินต้น-ลดดบ.-เงินงวด'บรรเทาวิกฤตโควิด
 
ธอส.สนับสนุนนโยบายรัฐบาล จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินก
 

หุ้น

"ธอส. บรรเทาผลกระทบให้ลูกค้า จากปัญหา COVID-19  พักชำระเงินต้น 3,  6,  12 เดือน ลดดอกเบี้ย เงินงวด เริ่ม 27 มี.ค."
"ธอส. บรรเทาผลกระทบให้ลูกค้า จากปัญหา COVID-19 พักชำระเงินต้น 3, 6, 12 เดือน ลดดอกเบี้ย เงินงวด เริ่ม 27 มี.ค."
 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้
 

News1