xs
xsm
sm
md
lg

เดชรัต สุขกำเนิด

เรียนออนไลน์ มีหลายรูปแบบ เน้นเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ยืนสอนหน้าชั้น
เรียนออนไลน์ มีหลายรูปแบบ เน้นเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ยืนสอนหน้าชั้น
 
นักการศึกษาแนะปรับตัวช่วง COVID-19 ต้องเริ่มจากเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อเปิดให้เกิดรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่แค่ยืนสอนหน้าชั้นเรียน แนะภาคนโยบายปลดล็อกให้โรงเรียนเกิดความยืดหยุ่นสอดรับกับพื้นที่
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

“เรียนสนุก” กระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
“เรียนสนุก” กระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 
เพราะเป้าหมายทางการศึกษายังคงเป็นหัวข้อใหญ่ที่พ่อแม่ให้ความสำคัญ ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายร่วมกันหาคำตอบและแนวทางใหม่ๆ ทางการศึกษา โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

นักวิชาการชี้การเชิญทูต ตปท.สังเกตการณ์กรณี‘ธนาธร’เป็นเรื่องปกติ
นักวิชาการชี้การเชิญทูต ตปท.สังเกตการณ์กรณี‘ธนาธร’เป็นเรื่องปกติ
 
นายเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก “Decharut Sukkumnoed”ระบุว่า ผมไม่เห็นด้วย และไม่เข้าร่วมกับ กปปส. แล้ว ผมคิดอย่างไรกับการเชิญทูตของ กปปส. ในครั้งนั้น ผมว่าปกติ ผมไม่ได้คิดว่า เป็นการช
 

ทันเหตุการณ์

นักวิชาการชม “พรรคกรีน” ชูประเด็นสิ่งแวดล้อมแก้เหลื่อมล้ำ ห่วงเป็น “ขั้วเล็ก” จะทำอย่างไร?
นักวิชาการชม “พรรคกรีน” ชูประเด็นสิ่งแวดล้อมแก้เหลื่อมล้ำ ห่วงเป็น “ขั้วเล็ก” จะทำอย่างไร?
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขียนบทความ “พรรคกรีนสำคัญอย่างไรสำหรับสังคมไทย” พร้อมชื่นชมพรรคชูประเด็นสิ่งแวดล้อมแก้ความเหลื่อมล้ำ แต่ยังห่วงเป็นแค่เพียง “ขั้วเล็ก” จะทำได้อย่างไร?
 

ภาคใต้