xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายโรงเรียน

รร.วัดบวรนิเวศร่วมม.กรุงเทพผนึกพลังสร้างคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ
รร.วัดบวรนิเวศร่วมม.กรุงเทพผนึกพลังสร้างคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศฯดูงานประสานความร่วมมือกับ ม.กรุงเทพหวังร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่โลกการศึกษาทศวรรษที่ 21 เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ
 

ภูมิภาค

กลุ่มครูดีไม่มีอบายมุขยื่น 6 ข้อเสนอแก้ปัญหาเหล้า-บุหรี่ของประเทศ
กลุ่มครูดีไม่มีอบายมุขยื่น 6 ข้อเสนอแก้ปัญหาเหล้า-บุหรี่ของประเทศ
 
ธีระเกียรติ ย้ำผู้บริหาร-ครูเป็นแบบอย่างแก่เด็ก ไม่ดื่มเกล้า-สูบบุหรี่ และร.ร.ต้องปลอดอบายมุข พร้อมมอบรางวัล 365 ครูดีไม่มีอบายมุขและ 37 สถานศึกษา ขณะที่ครูยื่น 6 ข้อเสนอแก้ไขปัญหาเหล้า-บุหรี่ของประเทศเนื่องในวันครู ปี 2562
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต