xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เครือข่ายฯ ห่วงเอกชนบังคับ "ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง" ก่อนรับเข้าทำงาน เชื่อคนซื้อมาตรวจเอง อยากรู้ผลเพื่อก้าวต่อ ไม่คิดสั้นง่ายๆ
เครือข่ายฯ ห่วงเอกชนบังคับ "ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง" ก่อนรับเข้าทำงาน เชื่อคนซื้อมาตรวจเอง อยากรู้ผลเพื่อก้าวต่อ ไม่คิดสั้นง่ายๆ
 
แพทยสภา ห่วงเด็กซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ต้องเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ลดคิดสั้นหากผลเป็นบวก ด้านเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ชี้คนซื้อมาตรวจเอง มีความรู้ระดับหนึ่ง หวังรู้ผลเพื่อตัดสินใจก้าวต่ออย่างถูกต้อง แนะเภสัชกรช่วยให้คำปรึกษา ห่ว
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

เครือข่ายเอชไอวี คาดทิ้งผู้ป่วยข้างวัดพระบาทน้ำพุแค่กุข่าว เหตุคนถูกทิ้งรู้จักกับวัดดี
เครือข่ายเอชไอวี คาดทิ้งผู้ป่วยข้างวัดพระบาทน้ำพุแค่กุข่าว เหตุคนถูกทิ้งรู้จักกับวัดดี
 
เครือข่ายเอชไอวี ชี้ ดรามาทิ้งผู้ติดเชื้อข้างกำแพงวัดพระบาทน้ำพุ ตรวจสอบพบเป็นคนรู้จัก ทำกิจวัตรกับวัดตลอด บังเอิญป่วยวัณโรค จึงขอมาอยู่วัด การประสานไม่น่ายาก ต้องขอสงสัยกุข่าวละทิ้งผู้ป่วย ย้ำทำคนไม่เข้าใจมากขึ้น ไม่ส่งผลดีการยุต
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต