xs
xsm
sm
md
lg

เก็บอวัยวะ

ผอ.ศูนย์บริจาคอวัยวะ ชี้นโยบายบริจาคอวัยวะอัตโนมัติ ต้องคิดรอบคอบ หาแนวทางเหมาะสมคนไทย
ผอ.ศูนย์บริจาคอวัยวะ ชี้นโยบายบริจาคอวัยวะอัตโนมัติ ต้องคิดรอบคอบ หาแนวทางเหมาะสมคนไทย
 
ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชี้นโยบายบริจาคอวัยวะอัตโนมัติต้องรอบคอบ ต้องประชาพิจารณ์ฟังความเห็น สำคัญคือญาติยินยอมหรือไม่ ต้องทำความเข้าใจสังคม ด้านเครือข่ายเพื่อนโรคไตเห็นด้วย เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

"หมอเอ้ก" ชง รมช.สธ.ดันระบบบริจาคอวัยวะอัตโนมัติ แบ่งทำ 2 เฟส "สมัครใจ-บริจาคตั้งแต่เกิด"
"หมอเอ้ก" ชง รมช.สธ.ดันระบบบริจาคอวัยวะอัตโนมัติ แบ่งทำ 2 เฟส "สมัครใจ-บริจาคตั้งแต่เกิด"
 
หมอเอ้ก ชง รมช.สธ.ดันนโยบายระบบบริจาคอวัยวะอัตโนมัติ เล็งออกเป็นกฎหมาย แบ่งดำเนินการ 2 ระยะ ระยะแรกสอบถามความสมัครใจ เมื่อมาต่ออายุเอกสารราชการ จากนั้น 5-6 ปี ให้บริจาคอวัยวะตั้งแต่แรกเกิด แต่สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ มั่นใจเพิ่มอ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สพฉ.ผุดคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
สพฉ.ผุดคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
 
สพฉ.ผุดคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หวังให้ประชาชนใช้ศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน “หมอไพโรจน์” แจงคู่มือ สอนวิธีปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นหลายอาการ โรคหอบหืด อวัยวะถูกตัดขาด การปฐมพยาบาลภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตา
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

แพทย์ ชี้ “โรคหัวใจและหลอดเลือดฯ” สถิติตายอันดับ 1 ของโลก เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาการขั้นรุนแรง ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี-ชีวิตใหม่
แพทย์ ชี้ “โรคหัวใจและหลอดเลือดฯ” สถิติตายอันดับ 1 ของโลก เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อาการขั้นรุนแรง ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี-ชีวิตใหม่
 
ปัญหา ”โรคหัวใจ” เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพความเป็นอยู่ของคนในยุคปัจจุบัน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก โดยคิดเป็น 31% การเสียชีวิตของคนทั้งโลก ซึ่งสถิติล
 

Online Section