xs
xsm
sm
md
lg

อ่างเก็บน้ำแม่มอก

กอนช.เตือนใต้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูง หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
กอนช.เตือนใต้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูง หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
 
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (1 ธ.ค.63) ว่า ภาคใต้ของประเทศมีฝนตกหนักบริเวณ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และจ.สงขลา โดยแม่น้ำสายหลักส่วนใหญ่น้ำน้อยถึงน้ำมาก และมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นภาคใต้มีแนวโ
 

ทันเหตุการณ์