xs
xsm
sm
md
lg

อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

จับตาเทรนด์ความยั่งยืนปี  2019
จับตาเทรนด์ความยั่งยืนปี 2019
 
ในปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกในหลากหลายมิติ และเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกฝ่ายยังคงต้องจับตามองในปีนี้ บทความฉบับนี้ ขอนำเสนอ 3 เทรนด์ความยั่งยืนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2019
 

Green Innovation & SD