xs
xsm
sm
md
lg

อีสท์ วอเตอร์

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
 
อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มติด 1 ใน 98 บริษัทหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

"อีสท์ วอเตอร์"-"ยูยู" รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข”
"อีสท์ วอเตอร์"-"ยูยู" รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข”
 
อีสท์ วอเตอร์ และยูยู ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และบริษัท ยูน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ คืบหน้าโครงการให้บริการน้ำ เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี
อีสท์ วอเตอร์ คืบหน้าโครงการให้บริการน้ำ เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี
 
อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร
EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร
 
ผู้จัดการรายวัน 360 ํ- อีสท์ วอเตอร์ เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำ
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
 
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมยกระดับการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW โดยนางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทอีสท์ วอ
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
 
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน– บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสมบัติ อยู
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันพร้อมรับมือภัยแล้ง เผยมีน้ำเพียงพอรับภาคอุตสาหกรรม
อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันพร้อมรับมือภัยแล้ง เผยมีน้ำเพียงพอรับภาคอุตสาหกรรม
 
อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าสร้างความมั่นใจมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรม เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเสนอให้บริการน้ำครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภา
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ลั่นน้ำเพียงพอป้อนรง.
อีสท์ วอเตอร์ลั่นน้ำเพียงพอป้อนรง.
 
อีสท์ วอเตอร์  เตรียมมาตรการต่างๆสร้างความเชื่อมั่นน้ำเพียงพอป้อนภาคอุตสาหกรรม พร้อมเสนอให้บริการน้ำครบวงจรรับโครงการEEC                นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาศักยภาพยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ
กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จับมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาศักยภาพยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ
 
อีสท์ วอเตอร์ และยูยู ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์การทำงานจริง ยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ เผยความสำเร็จโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน พัฒนาชลประทานภาคตะวันออก เชื่อมโยงข้อมูลน้ำเป็นระบบ
อีสท์ วอเตอร์ เผยความสำเร็จโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน พัฒนาชลประทานภาคตะวันออก เชื่อมโยงข้อมูลน้ำเป็นระบบ
 
อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความสำเร็จโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้มีศักยภาพการใช้งานสูงสุด เชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบส่งน้ำชลปร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์วอเตอร์-ชป.9 อบรมทำแผนที่แสดงผลบน Google Earth ช่วยวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อชลประทาน
อีสท์วอเตอร์-ชป.9 อบรมทำแผนที่แสดงผลบน Google Earth ช่วยวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อชลประทาน
 
อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 (ชป.9) จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การวางแผนการส่งน้ำให้กับโครง
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“อมตะ - อีสท์ วอเตอร์” เซ็นสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม รับอานิสงส์ EEC
“อมตะ - อีสท์ วอเตอร์” เซ็นสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม รับอานิสงส์ EEC
 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดย บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ร่วมลงนามกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ในสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อเตรียมความพร้อม
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์  ติด 1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 ย้ำโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม
อีสท์ วอเตอร์ ติด 1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 ย้ำโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม
 
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ปลื้มติด 1 ใน 79 บจ.หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท โดดเด่นในเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน นำนวัตกรรมมาสร้างการเติบโตในระยะยาว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
 
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับโครงการชลประทานระยอง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพื้นที
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ คาดปี 61 ธุรกิจสดใสเติบโตรับ EEC มุ่งเป้าธุรกิจน้ำครบวงจร
อีสท์ วอเตอร์ คาดปี 61 ธุรกิจสดใสเติบโตรับ EEC มุ่งเป้าธุรกิจน้ำครบวงจร
 
อีสท์ วอเตอร์ ชูธงธุรกิจน้ำครบวงจร ปี 2561 พุ่งเป้านิคมอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอีอีซีเน้นรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ปี เตรียมส่ง Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในระยะยาว คาดการเติบโตไม่ต่ำ
 

หุ้น

กสท โทรคมนาคม เร่งปั้นรายได้บริการดิจิทัล
กสท โทรคมนาคม เร่งปั้นรายได้บริการดิจิทัล
 
กสท โทรคมนาคม เร่งปรับตัวรับดิจิทัล ตั้งเป้าภายใน 3 ปี สัดส่วนรายได้ที่มาจากดิจิทัล เซอร์วิส เพิ่มขึ้นเป็น 10% ของรายได้รวม ชูจุดเด่นจับมือพันธมิตร ผสานช่องทางบริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่บุคลากรหลังบ้านต้องปรับให้เป็นดิจิทัล ควบคู่กับการสร้าง
 

Cyber BIZ

เอ็กโก้ลั่นปีนี้สรุปดีลซื้อกิจการเพิ่ม อัดงบลงทุน 3 โรงไฟฟ้า 1.2 หมื่นล้านบาท
เอ็กโก้ลั่นปีนี้สรุปดีลซื้อกิจการเพิ่ม อัดงบลงทุน 3 โรงไฟฟ้า 1.2 หมื่นล้านบาท
 
เอ็กโก กรุ๊ปทุ่มงบลงทุนปีนี้ 1.2 หมื่นล้านบาทลุย 3 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งไซยะบุรี น้ำเทิน 1 และซานบัวนาเวนทูรา โดยไม่รวมการซื้อกิจการและโครงการใหม่อีก 3 โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา แย้มปีนี้เห็นดีลซื้อกิจการอย่างน้อย 1 โครงการในต่างประเทศ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“อีสท์ วอเตอร์” ร่วม “แคท เทเลคอม” พัฒนาระบบน้ำที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล
“อีสท์ วอเตอร์” ร่วม “แคท เทเลคอม” พัฒนาระบบน้ำที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - “อีสท์ วอเตอร์” ร่วม “แคท เทเลคอม” วางแผนพัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ
 

ภูมิภาค

อีสท์ วอเตอร์  จับมือ แคท เทเลคอม บริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ใน Digital Park Thailand
อีสท์ วอเตอร์ จับมือ แคท เทเลคอม บริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ใน Digital Park Thailand
 
“อีสท์ วอเตอร์” ผสานความร่วมมือ “แคท เทเลคอม” วางแผนพัฒนาระบบน้ำครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ชูการบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งระบบตั้งแต่น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล เน้น Smart Water
 

หุ้น

เอ็กโก้ขายทิ้งหุ้นอีสท์วอเตอร์
เอ็กโก้ขายทิ้งหุ้นอีสท์วอเตอร์
 
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ จำกัด ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขายหุ้นที่ถืออยู
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ ชู Smart Water 4.0  เพิ่มศักยภาพระบบส่งน้ำรองรับพื้นที่ EEC
อีสท์ วอเตอร์ ชู Smart Water 4.0 เพิ่มศักยภาพระบบส่งน้ำรองรับพื้นที่ EEC
 
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เร่งหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้มีศักยภาพการใช้งานสูงสุด โดยเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบส่งน้ำชลประทานรองรับพื้นที่ EEC คาดทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
 

Green Innovation & SD

พันธมิตร 6 หน่วยงานจับมือทำความดี จัดแข่งฟุตบอลหารายได้มอบให้ รพ.สมเด็จฯ
พันธมิตร 6 หน่วยงานจับมือทำความดี จัดแข่งฟุตบอลหารายได้มอบให้ รพ.สมเด็จฯ
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีสท์ วอเตอร์ เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาประเพณีกระชับมิตร กรมชลประทาน (RID) การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บมจ.ไทยออยล์ และสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จ.ชลบุรี รวมพลัง 6 หน่วยงาน ฟาดแข้งฟุตบอล 6 เส้า เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม มอบเงินสมทบทุนให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
 

ภูมิภาค

อีสท์ วอเตอร์ ติด 1 ใน 65 บริษัท หุ้นยั่งยืน เน้นย้ำดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม
อีสท์ วอเตอร์ ติด 1 ใน 65 บริษัท หุ้นยั่งยืน เน้นย้ำดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม
 
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ปลื้มติด 1 ใน 65 บจ.หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท โดดเด่นในเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจน้อยที่สุด ให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงบรรษัทภิบาล เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 

Green Innovation & SD

อีสท์ วอเตอร์ โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และ Thai Water Expo 2017
อีสท์ วอเตอร์ โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และ Thai Water Expo 2017
 
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โชว์ศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครบวงจร – EASTW หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดย ดร. มงคลยา รุ่งเวชวุฒิวิทยา ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพและนวัตกรรม ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ร่วมบรรยายในหัวข้อ Smart solution for industrial water management ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017 และงาน Thai Water Expo 2017 งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาเซียน และงานแสดงเทคโนโลยีประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการน้ำ โชว์ศักยภาพอีสท์ วอเตอร์ สู่ผู้นำการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ ด้วยระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (Control Center) และระบบสูบส่งน้ำผ่านการควบคุมการสูบส่งน้ำทางไกลแบบศูนย์รวม (SCADA) เพื่อวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียน้ำ โดยมีตัวแทนบริษัทชั้นนำระดับสากล ผู้ประกอบการจาก 35 ประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
อีสท์ วอเตอร์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย โสกุล เชื้อภักดี (คนที่ 6 จากซ้าย) รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 โดยมี สัญชัย เกตุวรชัย (คนที่ 6 จากขวา) อธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
 

Green Innovation & SD

EASTW ชี้ปีหน้ามาบตาพุดไม่ขาดแคลนน้ำ แม้ปริมาณสำรองในอ่างเก็บฯ ลดวูบ
EASTW ชี้ปีหน้ามาบตาพุดไม่ขาดแคลนน้ำ แม้ปริมาณสำรองในอ่างเก็บฯ ลดวูบ
 
“อีสท์วอเตอร์” ลั่นปีหน้านี้น้ำภาคตะวันออกไม่ขาด แม้ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักในภาคตะวันออกช่วง 1 พ.ย. 59 อยู่ที่ 517 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่าปีก่อนเกือบ 100 ล้าน ลบ.ม. ยันมีมาตรการรองรับทั้งผันสูบน้ำจากประแสร์-หนองงปลาไหล และซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชนเสริม
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์วอเตอร์ปรับโครงสร้างองค์กร ดัน UU เข้าตลาดหุ้นไตรมาส 2/60
อีสท์วอเตอร์ปรับโครงสร้างองค์กร ดัน UU เข้าตลาดหุ้นไตรมาส 2/60
 
“อีสท์วอเตอร์” เร่งปรับโครงสร้างองค์กรภายให้ชัดเจนก่อนนำบริษัทลูก “UU” ที่ดำเนินธุรกิจน้ำประปาแบบครบวจรเข้าตลาดหุ้นฯ คาดจะขายหุ้น IPO ได้ช่วงไตรมาส 2/2560 เผยขณะนี้ทาง UU เตรียมเสนอโครงการผลิตน้ำประปาให้จังหวัดภูเก็ตรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันการขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปี 2560
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนป้องกันการขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปี 2560
 
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เน้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค กระทรวงมหาดไทย ตั้งโต๊ะประชุมร่วม กรมชลประทาน อีสท์ วอเตอร์ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำภาคตะวันออก และจังหวัดระยอง ผนึกกำลังเตรียมพร้อมรับมือ มั่นใจโครงการท่อส่งน้ำดิบเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำประแสร์ – หนองปลาไหล เส้นที่ 2 จะเพิ่มเสถียรภาพให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ดี
 

ภูมิภาค

อีสท์วอเตอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 150,000 บาท
อีสท์วอเตอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 150,000 บาท
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีสท์วอเตอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกให้พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 

ภูมิภาค

ปันประสบการณ์แปลง “น้ำทะเล” เป็นน้ำจืด
ปันประสบการณ์แปลง “น้ำทะเล” เป็นน้ำจืด
 
เมื่อภัยแล้งค่อยๆ คุกคามชีวิต ห้วงหนึ่งของความคิดจึงเริ่มมีคำถามว่า...หากวันหนึ่งเราไม่มีน้ำจืดเพื่อผลิตน้ำประปาจะทำอย่างไร ? เราจะเอาน้ำที่ไหนใช้สำหรับดื่มกิน เพราะความเคยชินของคนไทยผูกติดกับน้ำจืดบนดินและน้ำบาดาลตลอด จนลืมไปว่าความจริงแล้ว น้ำทะเล ก็กินได้ และปัจจุบันก็มีหลายประเทศใช้เทคโนโลยีนี้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึง เกาะสมุย ของประเทศไทย
 

วิทยาศาสตร์

อีสท์ วอเตอร์ ส่งรถจ่ายน้ำประปาเคลื่อนที่บรรเทาแล้งที่ ฉะเชิงเทรา
อีสท์ วอเตอร์ ส่งรถจ่ายน้ำประปาเคลื่อนที่บรรเทาแล้งที่ ฉะเชิงเทรา
 
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่บริการ ประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา และเกิดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในบางพื้นที่
 

Green Innovation & SD

“EASTW” โต้โครงการสระเก็บน้ำทับมาโปร่งใส ลั่นพร้อมให้พิสูจน์
“EASTW” โต้โครงการสระเก็บน้ำทับมาโปร่งใส ลั่นพร้อมให้พิสูจน์
 
“อีสท์ วอเตอร์” แจงกรณีสำนักข่าวอิสราเปิดเผยข้อมูลอ้างพนักงานภายในเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนคู่สัญญาต่อการบริหารโครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา ทำบริษัทเสียหาย ยันโครงการใหญ่หลายฝ่ายรับรู้ ลั่นพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริง
 

หุ้น

3 หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง  ประกาศชัด อีสท์เทิร์น ซีบอร์ด ไม่ขาดน้ำ
3 หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประกาศชัด อีสท์เทิร์น ซีบอร์ด ไม่ขาดน้ำ
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีสท์ วอเตอร์ โชว์ระบบบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกด้วยระบบ SCADA พร้อมได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน รับมือภัยแล้ง สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก และโครงการก่อสร้าง มั่นใจ อีสท์เทิร์น ซีบอร์ด พ้นวิกฤติแล้งแน่นอน
 

ภูมิภาค

“อีสท์ วอเตอร์” ชี้ปีนี้ขายพลาดเป้า ศึกษาลงทุนวางท่อน้ำดิบรับคลัสเตอร์
“อีสท์ วอเตอร์” ชี้ปีนี้ขายพลาดเป้า ศึกษาลงทุนวางท่อน้ำดิบรับคลัสเตอร์
 
“อีสท์ วอเตอร์” เร่งซื้อน้ำสำรองจากบ่อดินเอกชนป้อนพื้นที่ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ที่ขาดน้ำแคลนน้ำเล็กน้อย 7 ล้าน ลบ.ม. มั่นใจผ่านแล้งนี้ไปได้ เผยปีนี้ปริมาณการขายน้ำดิบและประปาโตพลาดเป้า จากเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมเร่งศึกษาความเป็นไปได้วางท่อส่งน้ำจากคลองใหญ่ไปกลุ่มคลัสเตอร์ที่บ่อวิน-ปลวกแดง คาดใช้เงินพันล้านบาท
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ วอนคนไทยประหยัดน้ำ ชู Water Complex สู้ภัยแล้ง
อีสท์ วอเตอร์ วอนคนไทยประหยัดน้ำ ชู Water Complex สู้ภัยแล้ง
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - “อีสท์ วอเตอร์” รณรงค์คนไทยประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ใช้น้ำลดลง เผยสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกโดยรวมยังไม่น่าเป็นห่วง ยกเว้นในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง เตรียมชู Water Complex เป็นตัวช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า และครบวงจร
 

ภูมิภาค

“อีสท์วอเตอร์” ผุดโครงการ Water Complex เจาะนิคมอุตสาหกรรมใหม่
“อีสท์วอเตอร์” ผุดโครงการ Water Complex เจาะนิคมอุตสาหกรรมใหม่
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีสท์วอเตอร์ เร่งเดินหน้าก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการบริหารจัดการน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการสร้างระบบน้ำของประเทศสู่ความยั่งยืนนำ 3 W ใช้ควบคู่การทำธุรกิจ พร้อมผุดโครงการ Water Complex เน้นใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเกิดใหม่
 

ภูมิภาค

“อีสท์วอเตอร์” ใช้ระบบ SCADA ของ “ชไนเดอร์ อิเล็คทริค” ลดต้นทุน 30%
“อีสท์วอเตอร์” ใช้ระบบ SCADA ของ “ชไนเดอร์ อิเล็คทริค” ลดต้นทุน 30%
 
บริษัทบริหารจัดการน้ำอย่าง อีสท์วอเตอร์ นอกจากจะต้องพัฒนาการจัดหาแหล่งน้ำใหม่ๆ เพื่อมาป้อนให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม และครัวเรือนแล้ว การบริหารจัดการภายในก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะธุรกิจนี้มีความเสี่ยงจากปัจจัยรอบด้าน ไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ แม้จะมีคู่แข่งน้อยราย แต่หากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้ลูกค้าลดกำลังการผลิตและลดการใช้น้ำลง หรือปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างปัญหาภัยแล้ง ก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้หยุดนิ่งไม่ได้ การลดต้นทุน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และจะสามารถสร้างกำไรให้กับธุรกิจในแต่ละปีได้
 

Cyber BIZ

มาดูนโยบายล่าสุด “บิ๊กตู่” มาจากไหน?? หลัง ผุดไอเดีย “เหมืองเก็บน้ำ-นำน้ำทะเลทำน้ำจืด” แก้ภัยแล้ง
มาดูนโยบายล่าสุด “บิ๊กตู่” มาจากไหน?? หลัง ผุดไอเดีย “เหมืองเก็บน้ำ-นำน้ำทะเลทำน้ำจืด” แก้ภัยแล้ง
 
มาดูนโยบายล่าสุด “บิ๊กตู่” มาจากไหน?? หลัง ผุดไอเดีย “ทำเหมืองน้ำเค็มเก็บน้ำ - นำน้ำทะเลมาทำน้ำจืด” เป็นมาตรการรองรับภัยแล้ง เผย “เหมืองน้ำเค็มเก็บน้ำ” เป็นแนวคิดเดิมของ อดีต รมว.อุตสาหกรรม ที่เคยส่งข้อมูล “ขุมเหมือง” มาเป็นแหล่งเก็บน้ำ เล็งเมืองร้างภาคเหนือ 68 แปลง กักเก็บน้ำได้มากถึง 150 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำ 238 ประทานบัตร ส่วนแนวคิดนำน้ำทะเลมาทำน้ำจืด สอดรับ “ธุรกิจอีสท์วอเตอร์”
 

การเมือง

"EASTW" เตรียมเข็น UU บริษัทลูกเข้าตลาด
"EASTW" เตรียมเข็น UU บริษัทลูกเข้าตลาด
 
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสท์ วอเตอร์ เร่งเครื่องเสริมศักยภาพให้กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู บริษัทในเครือ ก่อนส่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าสุดดัน ยูยู ยึดหัวหาดธุรกิจบำบัดน้ำเสียและน้ำรีไซเคิล แย้
 

หุ้น