xs
xsm
sm
md
lg

อำพันธ์

ประกันสังคมหาช่อง เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้แรงงาน
ประกันสังคมหาช่อง เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้แรงงาน
 
“รองเลาขาธิการสำนักงานประกันสังคม” เตือน ถูกเลิกจ้างให้รีบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน เพื่อรับเงินทดแทน สูงสุด 50% ของค่าจ้าง นาน 6 เดือน แจงเงินส่งสมทบไม่หายไปไหน เก็บไว้เป็นเงินออมยามเกษียณ ส่งสมทบไม่ถึง 15 ปี รับบำเหน็จเ
 

Special Scoop