xs
xsm
sm
md
lg

อังกฤษ เบร็กซิต อียู

ชาวอังกฤษหลายแสนเดินขบวนร้องจัด “ประชามติเบร็กซิต” อีกรอบในลอนดอน
ชาวอังกฤษหลายแสนเดินขบวนร้องจัด “ประชามติเบร็กซิต” อีกรอบในลอนดอน
 
ประชาชนหลายแสนคนที่คัดค้านการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษออกมาเดินขบวนผ่านใจกลางกรุงลอนดอนในวันนี้ (23) เพื่อเรียกร้องการลงประชามติครั้งใหม่ ในขณะที่วิกฤตเบร็กซิตทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ เทเรสซา เมย์ ตกอยู่ในความเสี่ยง
 

ต่างประเทศ