xs
xsm
sm
md
lg

อธิกรณ์

หลักการปกครองสงฆ์ : ต้นแบบของประชาธิปไตยที่ดี
หลักการปกครองสงฆ์ : ต้นแบบของประชาธิปไตยที่ดี
 
“วโส อิสฺสริยํ โลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลก” นี่คือพุทธพจน์ที่ตรัสเกี่ยวกับอำนาจว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และยังได้ตรัสเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือความยิ่งใหญ่ไว้ 3 ประการคือ1. ใช้โดยยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่เรียก อัตตาธิปไตย ซึ่งเปรียบ
 

ผู้จัดการรายวัน

ยุติแล้ว  ! คณะสงฆวัดไร่ขิง แจงความขัดแย้งภายในวัดจบแล้ว
ยุติแล้ว ! คณะสงฆวัดไร่ขิง แจงความขัดแย้งภายในวัดจบแล้ว
 
นครปฐม - คณะสงฆ์วัดไร่ขิง ตั้งโต๊ะแถลงปม พระลูกวัดขัดแย้งเรื่องรับกิจนิมนต์ และการเจิมรถ ขณะนี้ทุกอย่างยุติแล้ว เกิดความเข้าใจผิดของพระเพียง 2 รูป โดยได้นำหลักพระธรรมวินัยและหลักกกหมายสงฆ์ มาดำเนินซึ่งทั้งคู่ยอมยุติความขัดแย้งโดยเตรียมไปถอนแจ้งความกันแล้ว
 

ภูมิภาค

๙ พฤศจิกา ๒๔๗๗ ลงจอบแรกถนนขึ้นดอยสุเทพ! แต่ตราบน้ำปิงยังไม่ไหลขึ้นเหนือ ครูบาไม่ขอเหยียบเชียงใหม่อีก!!
๙ พฤศจิกา ๒๔๗๗ ลงจอบแรกถนนขึ้นดอยสุเทพ! แต่ตราบน้ำปิงยังไม่ไหลขึ้นเหนือ ครูบาไม่ขอเหยียบเชียงใหม่อีก!!
 
เมื่อได้แนวทางสร้างถนนขึ้นดอยมาแล้ว ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จึงได้ทำพิธีบุกเบิก โดยมี เจ้าแก้วนวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ ครูบาศรีวิชัยได้นำภิกษุสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ต่อหน้าหมู่เฮา
 

Online Section