xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เผยช้างไทยในภาคท่องเที่ยว 70% มีความเป็นอยู่ย่ำแย่ วอนคนไทยเที่ยวเฉพาะปางช้างสวัสดิภาพดี
เผยช้างไทยในภาคท่องเที่ยว 70% มีความเป็นอยู่ย่ำแย่ วอนคนไทยเที่ยวเฉพาะปางช้างสวัสดิภาพดี
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ พบว่าช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 70% มีสภาพความเป็นอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่ ถูกใช้งานในการโชว์ช้างและขี่ช้าง ขาดอิสรภาพ ไม่ได้รับอาหารเพียงพอ และอยู่ในสภาพแวดล้อม ตึงเครียด ขณะ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย  จัดกิจกรรม “Change For Chickens RUN 2020”
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Change For Chickens RUN 2020”
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ให้ความสำคัญเรื่อง “การยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ในฟาร์ม” เพื่อให้การช่วยเหลือไก่เนื้อกว่า 40,000 ล้านตัว ทั่วโลก ที่ถูกเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมทุกๆ ปีซึ่งพบว่าไก่ส่วนมากมีชีวิตอย่างทุก
 

บันเทิง