xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นติด SP

เปิดปูม “16 หุ้น SP” ก่อนเทรด ผู้สอบบัญชีไม่รับรอง - ไม่ส่งงบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำกว่า 50%
เปิดปูม “16 หุ้น SP” ก่อนเทรด ผู้สอบบัญชีไม่รับรอง - ไม่ส่งงบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำกว่า 50%
 
เปิดเบื้องหลัง 16 บจ.ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP ห้ามซื้อขาย” ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กลับเข้ามาซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ระบุสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถนำส่งงบการเงิน - ผู้สอบบัญชีไม่รับรอบงบการเงิน
 

หุ้น

‘ทวิช’ ยันไม่ขายหุ้น ย้ำ IFEC ยังมีหวัง - บอร์ดเตรียมเผยแผนฟื้นฟูธุรกิจ
‘ทวิช’ ยันไม่ขายหุ้น ย้ำ IFEC ยังมีหวัง - บอร์ดเตรียมเผยแผนฟื้นฟูธุรกิจ
 
ทวิช ยันไม่ขายหุ้น IFEC แม้ตลาดเปิดซื้อขายหุ้นติด SP ซึ่งในจำนวนหลายบริษัท มี IFEC ติดโผด้วย โปรยยาหอมผู้ถือหุ้นยังมีหวัง ย้ำเดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่ว
 

หุ้น