xs
xsm
sm
md
lg

หลวงจีน

วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีน 2563
วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุตรุษจีน 2563
 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” ภายใต้ โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่ง บมจ.วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ