xs
xsm
sm
md
lg

ส่งปลากัด

ปณท เพิ่มจุดให้บริการส่ง'ปลากัด'กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รองรับความต้องการประชาชน
ปณท เพิ่มจุดให้บริการส่ง'ปลากัด'กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รองรับความต้องการประชาชน
 
นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทย กรณี ‘ปลากัด’ ส่งไปรษณีย์ได้และเป็นการขยายโอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยขณะนี้ ว่า ปณท ได้ดำเนินงานร่วมกับหลา
 

ทันเหตุการณ์