xs
xsm
sm
md
lg

สุริยเดว ทรีปาตี

รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19   Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”
รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมของ
 

บันเทิง

เปิดโครงการ"บ้านล้อมรัก"แก้ปัญหาเด็กติดยาเสพติด เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
เปิดโครงการ"บ้านล้อมรัก"แก้ปัญหาเด็กติดยาเสพติด เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
 
ป.ป.ส. จับมือ สธ. เปิดโครงการ บ้านล้อมรัก ขับเคลื่อนเสริมพลังครอบครัวเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติด ระหว่าง 30 ม.ค.- 2 ก.พ.เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางวันนี้ (31 ม.ค.) ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ส จ.ปทุมธานี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรม
 

อาชญากรรม

4.10 พระปกเกล้าลั่นเลิกระบบเรียนแพ้คัดออก หยุดขัดแย้งในครอบครัว
4.10 พระปกเกล้าลั่นเลิกระบบเรียนแพ้คัดออก หยุดขัดแย้งในครอบครัว
 
“4ส.10 สถาบันพระปกเกล้า ชูเสวนา“จัดการความขัดแย้งในครอบครัวจากระบบการศึกษา” แนะพ่อแม่เลิกใช้อำนาจนิยมเปิดใจให้ลูก เลือกเรียนตามถนัด หลังโลกเปลี่ยนเร็วกรอบคิดเดิมครอบงำบุตรหลานไม่ได้ พร้อมข้อเสนอแรงเลิกระบบแพ้คัดออก-โอเน็ต เหตุสะสมความเห็นแก่ตัวให้เด็ก ทำผู้แพ้ด้อยค่า ขณะที่ร.ร.ท
 

การเมือง

เอไอเอส จัดเวิร์กช้อป ‘อุ่นใจไซเบอร์’ ดึงครูโรงเรียนภาคกลางพัฒนาทักษะดิจิทัล
เอไอเอส จัดเวิร์กช้อป ‘อุ่นใจไซเบอร์’ ดึงครูโรงเรียนภาคกลางพัฒนาทักษะดิจิทัล
 
เอไอเอส ตอกย้ำแนวคิด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย” รวมพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ยั่งยืนเพื่อประเทศ ผลักดันโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านออนไลน์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านทางโรงเรียนเครือข่ายกว่า 450 โรงเรียนทั่วประเทศล่
 

Cyber BIZ

กฟผ. แสดงพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งสู่ “องค์การคุณธรรมต้นแบบภายในปี 2567”
กฟผ. แสดงพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งสู่ “องค์การคุณธรรมต้นแบบภายในปี 2567”
 
เมื่อเร็วๆ นี้ ในงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 จัดเป็นปีที่ 8 ชาวกฟผ. ผนึกกำลังทั้งองค์การ แสดงพลังในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานโปร่งใส ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์การคุณธรรมต้นแบบในปี 2567
 

Green Innovation & SD

ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ 132 เครือข่าย เร่งสร้างวินัยคนในชาติ
ศูนย์คุณธรรมฯ จับมือ 132 เครือข่าย เร่งสร้างวินัยคนในชาติ
 
ศูนย์คุณธรรมฯ จัดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 10 ระดม 132 หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวินัยคนในชาติ เผยพบสังคมไทยมีคุณธรรมระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจาก เห็นประโยชน์ส่วนตัว ขาดความซื่อสัตย์สุจริต วันนี้ (2 ก.ค.) ที่หอประช
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ศูนย์คุณธรรม ชู “วินัย” ขับเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ  ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”
ศูนย์คุณธรรม ชู “วินัย” ขับเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม จัดแถลงข่าว การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 10th National Moral Assembly” ภายใต้แนวคิ
 

บันเทิง

แนะหาวิธีสกัดคัดเลือกเด็กปฐมวัยเข้าเรียนรูปแบบอื่นโดยเลี่ยงการสอบ
แนะหาวิธีสกัดคัดเลือกเด็กปฐมวัยเข้าเรียนรูปแบบอื่นโดยเลี่ยงการสอบ
 
เวทีวิชาการโต๊ะกลถกประเด็น “ทำไมอนุบาลจึงไม่ควรสอบเข้าป.1” ชี้ความคาดหวังของพ่อแม่ ให้ลูกได้เรียนที่ดี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันโดยธรรมชาติ ขณะที่ “หมอสุริยเดล” ระบุระบบแพ้คัดออกในช่วงเด็กปฐมวัย เป็นการปลูกฝังความเห็นแก่ตัว ไม่มีจิตส
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

“บิ๊กจิน” แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ผู้ว่าฯ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานท้องถิ่น
“บิ๊กจิน” แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ผู้ว่าฯ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานท้องถิ่น
 
MGR online - พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประชุม ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจ กอ.รมน.จังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเร่งแก้ปัญหายาเสพติด
 

อาชญากรรม