xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานนวัตกรรมฯ

สำนักงานนวัตกรรมฯ เฟ้น 3 แพลตฟอร์มสุดล้ำ พลิกคุณภาพชนบท-สังคมเมือง
สำนักงานนวัตกรรมฯ เฟ้น 3 แพลตฟอร์มสุดล้ำ พลิกคุณภาพชนบท-สังคมเมือง
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เดินหน้าโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน หรือ City Community Innovation Challenge ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเฟ้นหาโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคม โดยโจทย์สำคัญในปีนี้ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ นวัตกรรมบริการสาธารณะ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง”
 

Green Innovation & SD

เอ็นไอเอ เปิด 4 เฟรมเวิร์ค พัฒนานวัตกรรมชายแดนใต้ หนุนการท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 62
เอ็นไอเอ เปิด 4 เฟรมเวิร์ค พัฒนานวัตกรรมชายแดนใต้ หนุนการท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 62
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs/Startup ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นที่ภาคใต้
 

SMEs