xs
xsm
sm
md
lg

สะพานห้วยถ่ม

กรมทางหลวง วางกระสอบทรายกู้ถนน ช่วงเดชอุดม – อุบลราชธานี
กรมทางหลวง วางกระสอบทรายกู้ถนน ช่วงเดชอุดม – อุบลราชธานี
 
กรมทางหลวง เร่งวางกระสอบทรายเพื่อกู้ถนน ช่วงเดชอุดม – อุบลราชธานี สามารถเปิดจราจรผ่านได้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะคลี่คลาย เผยล่าสุด ยังมีถนนใน อุบลฯ ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ น้ำท่วมอีก 5 สาย
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ