xs
xsm
sm
md
lg

สระน้ำหนองรี

“พี่ศรี”ร้องนายกฯ ระงับงบฯ แก้แล้งบุรีรัมย์ มีแหล่งน้ำโบราณกลับจะถมทำที่จอดรถ รพ.
“พี่ศรี”ร้องนายกฯ ระงับงบฯ แก้แล้งบุรีรัมย์ มีแหล่งน้ำโบราณกลับจะถมทำที่จอดรถ รพ.
 
“ศรีสุวรรณ”ร้องนายกฯ-สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระงับงบฯ แก้ภัยแล้งบุรีรัมย์ มี “สระหนองรี”แหล่งน้ำโบราณแต่ไม่อนุรักษ์ไว้ กลับมีการจะถมทำอาคารจอดรถโรงพยาบาลนางรอง จี้สั่งผู้ว่าฯ ระงับโครงการ หากยังเฉยเตรียมร้อม ป.ป.ช.-ศาลปกครอง
 

การเมือง

“ศรีสุวรรณ”ยื่นหนังสือจี้ถาม รบ.มีนโยบายให้ รพ.นางรองถมทำลายสระหนองรีหรือไม่
“ศรีสุวรรณ”ยื่นหนังสือจี้ถาม รบ.มีนโยบายให้ รพ.นางรองถมทำลายสระหนองรีหรือไม่
 
นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบร
 

ทันเหตุการณ์

"ศรีสุวรรณ"จี้รัฐบาลระงับงบแก้ภัยแล้งบุรีรัมย์ ชี้มีแหล่งน้ำแต่ไม่อนุรักษ์ไว้
"ศรีสุวรรณ"จี้รัฐบาลระงับงบแก้ภัยแล้งบุรีรัมย์ ชี้มีแหล่งน้ำแต่ไม่อนุรักษ์ไว้
 
เมื่อเวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ และเลขาธิการสำน
 

ทันเหตุการณ์

“พี่ศรี”เตรียมบุกถามนายกฯ-บิ๊กป้อม ทุ่มงบแก้แล้งอีสานกลับปล่อย รพ.นางรองถม“สระหนองรี”ทำลานจอดรถ
“พี่ศรี”เตรียมบุกถามนายกฯ-บิ๊กป้อม ทุ่มงบแก้แล้งอีสานกลับปล่อย รพ.นางรองถม“สระหนองรี”ทำลานจอดรถ
 
“ศรีสุวรรณ”จ่อบุกถาม “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” เลิกตีสองหน้าแก้ภัยแล้งอีสาน ทุมงบประมาณและสรรพกำลังขุดบ่อบาดาลแก้ภัยแล้งให้ รพ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ กลับปล่อยให้ รพ.นางรองเตรียมถมสระน้ำหนองรีทิ้งเพื่อสร้างอาคารจอดรถ
 

การเมือง

“ศรีสุวรณ”จ่อนำชาวนางรองร้องนายกฯ เอาผิดอธิบดีกรมศิลป์ กลับลำไฟเขียว รพ.สร้างอาคารจอดรถทับสระน้ำโบราณ
“ศรีสุวรณ”จ่อนำชาวนางรองร้องนายกฯ เอาผิดอธิบดีกรมศิลป์ กลับลำไฟเขียว รพ.สร้างอาคารจอดรถทับสระน้ำโบราณ
 
“ศรีสุวรรณ”เตรียมนำชาวนางรองร้องนายกฯ-ผู้ตรวจการแผ่นดินเอาผิดอธิบดีกรมศิลป์ฯ วินิจฉัยสระน้ำหนองรี หลังโรงพยาบาลนางรองว่าไม่ได้เป็นโบราณสถาน เปิดทางให้โรงพยาบาลสร้างอาคารจอดรถ โอนอ่อนตามผู้มีอำนาจ ทั้งที่เคยวินิจฉัยว่าเป็นบารายยุคข
 

การเมือง