xs
xsm
sm
md
lg

สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง

ภารกิจหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก...เครือซีพี ส่งไฟลท์พิเศษจากสยามแลนด์ ฟลายอิ้ง นำทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ รับหัวใจจากผู้บริจาคที่ร้อยเอ็ด
ภารกิจหัวใจ เนื่องในวันหัวใจโลก...เครือซีพี ส่งไฟลท์พิเศษจากสยามแลนด์ ฟลายอิ้ง นำทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ รับหัวใจจากผู้บริจาคที่ร้อยเอ็ด
 
เนื่องในวันหัวใจโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไฟล์ทพิเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด สานต่อภารกิจเป็นครั้งที่ 5 นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ซีพี สนับสนุนต่อเนื่อง...นำทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจลัดฟ้าสู่อุดรธานี รับหัวใจจากผู้บริจาคเร่งต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่เฝ้ารอ
ซีพี สนับสนุนต่อเนื่อง...นำทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจลัดฟ้าสู่อุดรธานี รับหัวใจจากผู้บริจาคเร่งต่อชีวิตให้ผู้ป่วยที่เฝ้ารอ
 
ซีพีส่งสยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จัดไฟลท์ด่วนเหมาลำบินพาแพทย์จาก รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บินตรงรับหัวใจจากผู้บริจาคที่จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 หวังเร่งช่วยให้ทันเวลาภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อคุณภาพของหัวใจที่จะ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต