xs
xsm
sm
md
lg

สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา

สสจ.สตูล เชิญชวนลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
สสจ.สตูล เชิญชวนลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
 
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงาน องค์กร โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายต่างๆ ด้านสุขภาพ
 

ภาคใต้