xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

ข่าวปลอม! ต้นจักรนารายณ์ ช่วยรักษามะเร็งในมนุษย์ได้
ข่าวปลอม! ต้นจักรนารายณ์ ช่วยรักษามะเร็งในมนุษย์ได้
 
จากประเด็นต้นจักรนารายณ์ ช่วยรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นจักนารายณ์รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ มีแต่มีการนำสารสกัดจากใ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! สมุนไพรพะยูง มีสรรพคุณเป็นยาแก้มะเร็ง
ข่าวปลอม! สมุนไพรพะยูง มีสรรพคุณเป็นยาแก้มะเร็ง
 
จากกรณีสมุนไพรพะยูง มีสรรพคุณเป็นยาแก้มะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สืบค้นข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าพะยูงรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ เนื่องจากพะยูง ชื่อวิทยาศาสตร
 

Factcheck

ข่าวปลอม!  กินแล้วนอน ทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือด
ข่าวปลอม! กินแล้วนอน ทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งหลอดเลือด
 
กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหากกินแล้วนอน บ่อยๆ ทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สืบค้นข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าการกินแล้วนอนเสี่ยงเกิดเป็นโรคมะเร็งหล
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ต้นดีปลาช่อน มีฤทธิ์รักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! ต้นดีปลาช่อน มีฤทธิ์รักษาโรคมะเร็ง
 
จากที่มีการระบุสรรพคุณของต้นดีปลาช่อน ว่ามีฤทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นดีปลาช่อนสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ผลกระเบา ช่วยรักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! ผลกระเบา ช่วยรักษาโรคมะเร็ง
 
จากที่มีการระบุสรรพคุณของกระเบาว่า สามารถแก้เสมหะเป็นพิษ รักษาโรคมะเร็งได้นั้น ทางทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้สืบค้นข้อมูลทางวิชาการและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าผลกระเบ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! เปลือกและรากของต้นแทงทวย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้
ข่าวปลอม! เปลือกและรากของต้นแทงทวย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้
 
จากประเด็นเปลือกและรากของต้นแทงทวย ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทางทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการ และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าเปลือกหรือรากของต้นแทงทวย สามารถรักษาโ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ขัดผิวแบบแห้ง ช่วยถอนพิษผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! ขัดผิวแบบแห้ง ช่วยถอนพิษผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
กรณีการบอกสรรพคุณของการขัดผิวแบบแห้งว่า เป็นเทคนิคที่สามารถถอนพิษสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้สืบค้นข้อมูลวิชาการและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าการขัดผิวแบบแห้งสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้
 

Factcheck

ข่าวบิดเบือน! 9 อาหาร ที่เด็กไม่ควรรับประทาน เพราะทำให้เป็นโรคมะเร็ง
ข่าวบิดเบือน! 9 อาหาร ที่เด็กไม่ควรรับประทาน เพราะทำให้เป็นโรคมะเร็ง
 
จากประเด็น9 อาหาร ที่เด็กไม่ควรรับประทาน เพราะทำให้เป็นโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า เนื้อสัตว์แปรรูป และสารอะคริลาไมด์ ที่เป็นสารที่เกิดจากอาหารจำพวกแป้งที่ผ่านความร้อนสูง เป็นสารกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษ
 

Factcheck

ข่าวจริง! เจ็บคอ รู้สึกมีก้อนติดอยู่ในลำคอ เป็นสัญญาณเตือนมะเร็งในช่องปาก
ข่าวจริง! เจ็บคอ รู้สึกมีก้อนติดอยู่ในลำคอ เป็นสัญญาณเตือนมะเร็งในช่องปาก
 
จากกรณีเจ็บคอ รู้สึกมีก้อนติดอยู่ในลำคอ เป็นสัญญาณเตือนมะเร็งในช่องปาก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า อาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งในช่องปากได้ โดยสามารถเกิดได้หลายตำแหน่งในช่องปาก ได้แก่ ลิ้น กระพุ้งแก้ม ริมฝีปาก เหงือก เพดานปาก พื้นใต้ลิ้น ลิ้นไ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! พุทธรักษาดอกขาว ช่วยรักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! พุทธรักษาดอกขาว ช่วยรักษาโรคมะเร็ง
 
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยดอกพุทธรักษาสีขาวนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าพุทธรักษาดอกขาวรักษามะเร็งในมนุษ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! พุทธรักษาดอกขาวช่วยรักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! พุทธรักษาดอกขาวช่วยรักษาโรคมะเร็ง
 
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยดอกพุทธรักษาสีขาวนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าพุทธรักษาดอกขาวรักษามะเร็งในมนุษ
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวบิดเบือน!! สารสกัดจากใบบัวตองสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้
ข่าวบิดเบือน!! สารสกัดจากใบบัวตองสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้
 
จากที่มีคลิปวิดีโอแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจากใบบัวตอง โดยกล่าวว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า สารสกัดจากใบบัวตองสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ แต่ปัจจุ
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! สมุนไพรย่านางแดงมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! สมุนไพรย่านางแดงมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง
 
จากประเด็นสมุนไพรย่านางแดงมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า มีเพียงการศึกษาวิจัยในระดับเซลล์ ที่พบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองที่ศึกษาในห้องปฏิบัติการเท่านั้น จึงยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าย่านางแดงจะ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! สมุนไพรย่านางแดงมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! สมุนไพรย่านางแดงมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง
 
จากกรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรย่านางแดง ที่กล่าวว่าสามารถนำมาใช้รักษารักษาโรคมะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่า ย่านางแดงมีสาร tiliacori
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวบิดเบือน! สารเบนซีนถูกปล่อยสู่ห้องโดยสารรถยนต์ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง
ข่าวบิดเบือน! สารเบนซีนถูกปล่อยสู่ห้องโดยสารรถยนต์ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง
 
จากประเด็นสารเบนซีนถูกปล่อยสู่ห้องโดยสารรถยนต์ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีข้อมูลสรุปได้แน่ชัดว่าความร้อนจากแสงแดดทำให้อุปกรณ์ในรถปล่อยสารเบนซีนออกมาสู่ห้องโดยสารรถยนต์ ในระดับที่ทำให้เป
 

Factcheck

ข่าวปลอม! เมล็ดต้นงิ้วช่วยรักษาโรคมะเร็งได้
ข่าวปลอม! เมล็ดต้นงิ้วช่วยรักษาโรคมะเร็งได้
 
จากประเด็นเมล็ดต้นงิ้วช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าเมล็ดต้นงิ้วสามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้ ซึ่งการรับฟังข้อมูล
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ต้นสะเดาดำ สามารถรักษาโรคมะเร็งได้
ข่าวปลอม! ต้นสะเดาดำ สามารถรักษาโรคมะเร็งได้
 
จากประเด็นต้นสะเดาดำ สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าสะเดาดำช่วยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ โดยต้นสะเดาดำ สามารถนำยอดแ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ทองพันชั่ง อังกาบหนู สามารถรักษาโรคมะเร็งผิวหนังได้
ข่าวปลอม! ทองพันชั่ง อังกาบหนู สามารถรักษาโรคมะเร็งผิวหนังได้
 
จากกรณีที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์ ว่าทองพันชั่ง และอังกาบหนูสามารถรักษาโรคมะเร็งทางผิวหนังได้ ทั้งโรคมะเร็งภายนอกและภายใน และโรคมะเร็งแผลเรื้อรัง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าจากการสืบค้นข้อมู
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวจริง! สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ย ตลอดปี 2564 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ข่าวจริง! สถานธนานุบาลทั่วไทยลดดอกเบี้ย ตลอดปี 2564 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
 
สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน โดยจำกัดเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.พ. 64 ไม่คิดดอกเบี้ย และหลังจากนั้นร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ใช้บริการเดือน มี.ค.- ธ.
 

Factcheck

ข่าวบิดเบือน! ผู้หญิงย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น 60%
ข่าวบิดเบือน! ผู้หญิงย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น 60%
 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผู้หญิงย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวบิดเบือน! ผู้หญิงย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60%
ข่าวบิดเบือน! ผู้หญิงย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60%
 
จากประเด็นผู้หญิงย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60% ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ายาย้อมสีผมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ แต่ว่าในน้ำยาย้อมผมมีสารเ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ดอกบัวตอง สามารถรักษาโรคมะเร็งได้
ข่าวปลอม! ดอกบัวตอง สามารถรักษาโรคมะเร็งได้
 
จากคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่สรรพคุณของดอกบัวตองว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าดอกบัวตองสามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! สมุนไพรพิลังกาสา รักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! สมุนไพรพิลังกาสา รักษาโรคมะเร็ง
 
กรณีชวนเชื่อว่าสมุนไพรพิลังกาสา สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า พิลังกาสา ประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าพิลังกาสาสามารถใช้รั
 

Factcheck

ข่าวปลอม! มะระขี้นกชงกับน้ำร้อน ดื่มช่วยกำจัดเชลล์มะเร็งเเละเนื้องอก
ข่าวปลอม! มะระขี้นกชงกับน้ำร้อน ดื่มช่วยกำจัดเชลล์มะเร็งเเละเนื้องอก
 
จากคลิปวิดีโอที่แนะนำผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดื่มน้ำมะระขี้นกชงกับน้ำร้อน เพื่อกำจัดเชลล์มะเร็งเเละเนื้องอกนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าม
 

Factcheck

ข่าวปลอม! มะระขี้นกชงกับน้ำร้อน ดื่มช่วยกำจัดเชลล์มะเร็งเเละเนื้องอก
ข่าวปลอม! มะระขี้นกชงกับน้ำร้อน ดื่มช่วยกำจัดเชลล์มะเร็งเเละเนื้องอก
 
จากคลิปวิดีโอที่แนะนำผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดื่มน้ำมะระขี้นกชงกับน้ำร้อน เพื่อกำจัดเชลล์มะเร็งเเละเนื้องอกนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า มีรายงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการพบว่ามะระขี้นกมีสา
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม
ข่าวปลอม! มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม
 
จากประเด็นแนะนำสูตรวิธีรักษามะเร็งด้วยต้นกาฝากทับทิม ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า การนำสารสกัดจากใบกาฝากมาใช้ทดสอบฤทธ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง เป็นเพียงงานวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ยังไม่พบรายงานที่กล่าวถึงต้นกาฝากทับทิม รวมถึงยังไม่มีหลักฐาน
 

Factcheck

ข่าวปลอม! มะเร็งรักษาหายได้ด้วยต้นกาฝากทับทิม
ข่าวปลอม! มะเร็งรักษาหายได้ด้วยต้นกาฝากทับทิม
 
จากประเด็นแนะนำสูตรวิธีรักษามะเร็งด้วยต้นกาฝากทับทิม ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นกาฝากทับทิมรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! รากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม
ข่าวปลอม! รากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม
 
จากประเด็นรากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสมุนไพรรากสามสิบสามารถรักษามะเร็งเต้านมได้ ทั้งยังมีคำแนะนำว่า ผู้ที่เป็นหรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! รากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม
ข่าวปลอม! รากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ช่วยรักษามะเร็งเต้านม
 
จากกรณีเผยแพร่ข้อมูลรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยการดื่มน้ำรากสามสิบดองเหล้ากับน้ำผึ้ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสมุนไพรรากสามสิบสามารถรักษามะเร็งเต้านมได้ โดยรากสามส
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! สมุนไพรสมอไทย ใช้รักษาโรคมะเร็งหาย
ข่าวปลอม! สมุนไพรสมอไทย ใช้รักษาโรคมะเร็งหาย
 
กรณีคำแนะนำสมุนไพรสมอไทย ใช้รักษาโรคมะเร็งหาย ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่า ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าสมอไทยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ โดยสมอไทยนั้น เป็นสมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่ง
 

Factcheck

ข่าวปลอม! กินอาหารค้างคืนที่นำไปอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! กินอาหารค้างคืนที่นำไปอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง
 
จากประเด็นกินอาหารค้างคืนที่นำไปอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติชี้แจงว่า การรับประทานอาหารค้างคืน และนำกลับมาอุ่นซ้ำไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง โดยการรับประทานอาหารที่ค้างคืน และนำกลับมาอุ่นซ้ำควรคำนึงถึงอุณหภูมิของการเก็บรักษา และการอุ่นด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกัน
 

Factcheck

ข่าวปลอม! กินอาหารค้างคืนที่นำไปอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! กินอาหารค้างคืนที่นำไปอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง
 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กินอาหารค้างคืนที่นำไปอุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จโดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทร
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! สมุนไพรฉัตรพระอิทร์รักษาโรคมะเร็งตับได้
ข่าวปลอม! สมุนไพรฉัตรพระอิทร์รักษาโรคมะเร็งตับได้
 
จากกรณีคลิปวิดีโอที่ได้บอกสรรพคุณของสมุนไพรฉัตรพระอิทร์ว่า สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลว่า การนำสารสกัดจากใบฉัตรพระอินทร์มาใช้ทดสอบฤทธ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง เป็นเพี
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวบิดเบือน! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง
ข่าวบิดเบือน! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง
 
จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูล 8 อันดับอาหารที่ทำให้ก่อมะเร็ง ซึ่งได้แก่ ผงชูรส หมากฝรั่ง ตับหมู ผักดองและหัวไชเท้าแห้ง น้ำผลไม้บรรจุขวด ไข่เยี่ยวม้า เต้าหู้เหม็น และปาท่องโก๋ นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการพบว่า การบริโภคอาหารดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็ง แต่การรับประทานอา
 

Factcheck

ข่าวบิดเบือน!! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง
ข่าวบิดเบือน!! 8 อันดับอาหาร หากบริโภคทำให้เกิดโรคมะเร็ง
 
จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูล 8 อันดับอาหารที่ทำให้ก่อมะเร็ง ได้แก่ ผงชูรส หมากฝรั่ง ตับหมู ผักดองและหัวไชเท้าแห้ง น้ำผลไม้บรรจุขวด ไข่เยี่ยวม้า เต้าหู้เหม็น และปาท่องโก๋ นั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอ
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม!! สมุนไพรหนามแท่งใช้รักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม!! สมุนไพรหนามแท่งใช้รักษาโรคมะเร็ง
 
ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สมุนไพรหนามแท่งใช้รักษาโรคมะเร็ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! สมุนไพรหนามแท่ง ใช้รักษาโรคมะเร็ง
ข่าวปลอม! สมุนไพรหนามแท่ง ใช้รักษาโรคมะเร็ง
 
จากคำแนะนำผู้ป่วยโรคมะเร็งว่าให้ใช้สมุนไพรหนามแท่ง ในการรักษานั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าหนามแท่งหรือเชื้อราดังกล่าวสามารถสร้างสารที่
 

Factcheck

ข่าวปลอม! โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ติดต่อกันได้ทางน้ำลาย
ข่าวปลอม! โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ติดต่อกันได้ทางน้ำลาย
 
กรณีคำเตือนเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ชี้แจงว่ามะเร็งกระเพาะอาหารไม่สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำลาย แต่ควรรับประทานอาหาร และดื่มน้ำสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ H.pylori หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี
 

Factcheck

ข่าวปลอม! สบู่แดงรักษาโรคมะเร็ง และแผลติดเชื้อเรื้อรัง
ข่าวปลอม! สบู่แดงรักษาโรคมะเร็ง และแผลติดเชื้อเรื้อรัง
 
จากที่มีการแนะนำรักษาโรคมะเร็งด้วยสบู่แดง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่ระบุว่าสบู่แดงสามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ แม้จะมีการพบสารประกอบสำคัญที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่
 

Factcheck

ข่าวบิดเบือน! ผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60%
ข่าวบิดเบือน! ผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60%
 
จากประเด็นผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม มากขึ้น 60% ทางสถาบันมะเร็งฯ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ายาย้อมสีผมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ แต่ว่าในน้ำยาย้อมผมมีสารเคมีหลายชนิด อาจก่อให้เกิดอาการแพ้สารเคมีบริเวณผิวหนัง จึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
 

Factcheck

ข่าวปลอม! สารกันบูดในปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนจะเป็นมะเร็งผิวหนัง
ข่าวปลอม! สารกันบูดในปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนจะเป็นมะเร็งผิวหนัง
 
จากกรณีชวนเชื่อเรื่องสุขภาพที่ระบุว่า ให้ระวังปลาทูใส่สารกันบูด หากสัมผัสโดนสารกันบูดจะทำให้เป็นมะเร็งที่มือ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการส
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! สารกันบูดในปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนจะเป็นมะเร็งผิวหนัง
ข่าวปลอม! สารกันบูดในปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนจะเป็นมะเร็งผิวหนัง
 
กรณีชวนเชื่อเรื่องสุขภาพที่ระบุว่าให้ระวังปลาทูใส่สารกันบูด หากสัมผัสโดนสารกันบูดจะทำให้เป็นมะเร็งที่มือ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกัน
 

Factcheck

ข่าวบิดเบือน!! ผักกาดขาวมักดูดซึมยาฆ่าแมลงเป็นเหตุให้คนไทยเป็นมะเร็งมาก
ข่าวบิดเบือน!! ผักกาดขาวมักดูดซึมยาฆ่าแมลงเป็นเหตุให้คนไทยเป็นมะเร็งมาก
 
จากกรณีการทดลองชวนเชื่อโดยระบุว่าผักกาดขาวดูดน้ำแดง จนเป็นผักกาดแดง ถ้าดูดยาฆ่าแมลงจะเป็นผักกาดสวย ที่คนไทยชอบกิน เลยเป็นมะเร็งกันมากสุดในเอเซีย ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่ามีการบิ
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวบิดเบือน! ผักกาดขาวมักดูดซึมยาฆ่าแมลง เป็นเหตุทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย
ข่าวบิดเบือน! ผักกาดขาวมักดูดซึมยาฆ่าแมลง เป็นเหตุทำให้คนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเอเชีย
 
กรณีมีเตือนภัยผักกาดขาวมักดูดซึมยาฆ่าแมลง เป็นเหตุทำให้คนไทยเป็นมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่าแท้จริงการใช้ยาฆ่าแมลงมักเป็นการฉีดพ่นสารเคมีเคลือบบนใบและต้นพืชเพื่อกำจัดแมลง จึงอาจมีการพบสารเคมีตกค้างอยู่ในผักได้ ซึ่งการรับประทานผักที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงอาจส่งผลกระท
 

Factcheck

ข่าวปลอม! เสลดพังพอนตัวผู้ ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม
ข่าวปลอม! เสลดพังพอนตัวผู้ ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม
 
กรณีจากคำแนะนำ เสลดพังพอนตัวผู้ ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและพบว่าใบเสลดพังพอนตัวผู้ไม่สามารถนำมาใช้รักษาแผลที่เกิดจากมะเร็งเต้านมได้ โดยเสลดพังพอน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
 

Factcheck

ข่าวปลอม! เสลดพังพอนตัวผู้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม
ข่าวปลอม! เสลดพังพอนตัวผู้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม
 
จากกรณีคำแนะนำว่าใบเสลดพังพอนตัวผู้บดหยาบสามารถนำมาใช้พอกที่แผลเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้นั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและจึงชี้แจงว่าใบเสลดพังพอนตัวผู้ไม่สามารถนำมาใช้รักษาแผลที่เกิดจากมะเร
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวจริง!  สารอะฟลาท็อกซิน ในอาหารแห้งเป็นสารก่อมะเร็งตับ
ข่าวจริง! สารอะฟลาท็อกซิน ในอาหารแห้งเป็นสารก่อมะเร็งตับ
 
สารอะฟลาท็อกซินมักพบปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บไว้ในอุณหภูมิและความชื้นสูง เป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และสัตว์ มีความสามารถในการทนความร้อนได้สูง ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการหุงต้มอาหารโดยทั่วไปตามบ้านเรือนนั้น ไม่สามารถทำลายสารดังกล่า
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยรักษาอาการมะเร็ง
ข่าวปลอม! ดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยรักษาอาการมะเร็ง
 
จากประเด็นดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยรักษาอาการมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่า ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่ากระชายดำและไหลเผือกสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ซึ่งการรับประทานสมุนไพรเพื่อหวังผลในด้านการรักษาโรคควรปรึกษา และขอคำแนะนำจากแพทย์ โด
 

Factcheck