xs
xsm
sm
md
lg

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

"บุญชัย โชควัฒนา "รับพระราชทานปริญญา
"บุญชัย โชควัฒนา "รับพระราชทานปริญญา
 
ปรบมือยินดีให้กับบิ๊กบอสแห่ง สหพัฒน์ฯ บุญชัย โชควัฒนา ที่ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน แถมยังสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังค
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ