xs
xsm
sm
md
lg

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ : มหามิตรหรือมหันตภัยของแรงงานไทย?
ปัญญาประดิษฐ์ : มหามิตรหรือมหันตภัยของแรงงานไทย?
 
การพลิกผันหรือการระเบิดดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เกิดจากการที่คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ สายพานการผลิตอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ทำสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยทำได้มาก่อน แต่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้กลับทำได้สบายๆ เพราะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด
 

ผู้จัดการรายวัน