xs
xsm
sm
md
lg

วิทวัส รชตะนันทน์

ผู้ตรวจฯ จัดสัมมนาครบ 20 ปี ลงนามร่วมนิวซีแลนด์ คุ้มครองประโยชน์คนสองชาติ
ผู้ตรวจฯ จัดสัมมนาครบ 20 ปี ลงนามร่วมนิวซีแลนด์ คุ้มครองประโยชน์คนสองชาติ
 
ปธ.ผู้ตรวจฯ นำคณะจัดสัมมนาฉลองครบ 20 ปี ชี้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เผย 99% หน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือมากขึ้น พร้อมลงนามความร่วมมือทวิภาคีผู้ตรวจฯนิวซีแลนด์ คุ้มครองประโยชน์คนสองประเทศ
 

การเมือง

ปธ.ผู้ตรวจฯ อวยพรปีใหม่ชาวไทยให้พบแต่สิ่งดีงาม บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข
ปธ.ผู้ตรวจฯ อวยพรปีใหม่ชาวไทยให้พบแต่สิ่งดีงาม บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข
 
พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 ว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีของบูรพกษัตริย์ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดอภิบาลคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกท่
 

ทันเหตุการณ์

ผู้ตรวจฯ รับวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนช้าขึ้น เหตุหน่วยงานรัฐยึดกม.ต่างกัน แนะดูภาษีที่ดินให้เหมาะสม
ผู้ตรวจฯ รับวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนช้าขึ้น เหตุหน่วยงานรัฐยึดกม.ต่างกัน แนะดูภาษีที่ดินให้เหมาะสม
 
ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยอมรับการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนใช้เวลามากขึ้น เพราะเรื่องซับซ้อน หน่วยงานรัฐยึดกฎหมายต่างกัน แต่จะไม่ให้ช้ากว่า 2 ปี พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูการขึ้นภาษีที่ดินให้เหมาะสม ลดภาระที่จะเกิดขึ้นกับปชช.
 

การเมือง